• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  29.10.2021
 • Sted:
  RÅDAL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  RÅDAL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155173
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rektor Apeltun skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder Etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.

Apeltun skole er en innbydende og moderne baseskole med 311 elever fra 1.—7.trinn. Av disse går 147 i SFO. Skolen har 43 ansatte. Apeltun skole består av to bygg og en idrettshall. Det er plass til 60 elever i hver base. Skolens uteområde er flott og variert. I tillegg ligger skolen i gangavstand til mange og varierte naturområder som brukes jevnlig.

Skolens visjon er «Vi vil se stjerner». I det ligger det å se hvert enkelt barns og ansattes styrker og muligheter. Skolen er opptatt av å danne og utdanne. Uteskole som læringsarena på alle trinn og felles skolemåltid med elever og ansatte i skolens kantiner er søylene våre. I tillegg til Bergen kommunes satsingsområder arbeider vi dette skoleåret med LK20, lesing som grunnleggende ferdighet og elevenes skolemiljø.


Apeltun skole arbeider med SMART – «Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdigheten i å se alt som er bra hos seg selv og andre?». Trivselsprogrammet er godt innarbeidet. Det legges stor vekt på felles opplevelser, markeringer og samlinger for hele skolen.  


Skolen er utviklingsorientert. Profesjonelle læringsfellesskap på trinn, avdelinger og i hele personalet er et middel for å nå felles mål. Det er godt samarbeid på tvers av de ulike yrkesgruppene. FAU er en viktig og god samarbeidspartner.


Felles satsingsområde for skolene i Bergen er «læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever».  

Arbeidsoppgaver:

 • Lede skolens lederteam
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Økonomiansvar
 • Overordnet personalansvar
 • Utvikle skolen som en lærende organisasjon med profesjonelle læringsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som kvalifiserer til å undervise i grunnskolen, jf. kap. 14 i Forskrift til opplæringslova
 • Tilleggsutdanning innen ledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis skoleledelse
 • Grunnleggende realkompetanse om offentlig forvaltning og om økonomistyring
 • Relevant undervisningserfaring
 • Erfaring fra skole med fleksible eller åpne arealer er ønskelig

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en leder som:

 • kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læringsutbytte
 • arbeider systematisk, langsiktig og strategisk
 • har gode evner til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
 • er fleksibel, løsningsorientert og motivert for å jobbe på en skole med fleksible arealer
 • er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte og foreldre, og i nærmiljøet

Vi tilbyr:

 • Et utviklingsorientert og dedikert personale
 • Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
 • Kursrekke for nytilsatte ledere
 • Mentorordning
 • Faglig utvikling
 • Stillingen er ledig fra 01.01.2022
 • Årslønn kr. 767 000, eller etter avtale
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  29.10.2021
 • Sted:
  RÅDAL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  RÅDAL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155173
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune