Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Rektor

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler med omtrent 800 elever fordelt på to bygg. 8.trinn er tilhørende avdeling Mo, mens 9. og 10.trinn er tilhørende avdeling Moheia. Skolens plassering gir nærhet til lokasjoner som Rana bibliotek, Nordland Teater, Klokkerhagen, Mofjellet, Nordlandsparken og Moheia fritidspark.

Vi søker en engasjert og kreativ leder til å styrke laget rundt våre elever.
Vi er ute etter deg som kan videreutvikle skolens profesjonsfelleskap og bidra til realisering av skolens mål og satsingsområder. Som rektor får du også lede et dyktig lederteam som har et sterkt elevfokus.

Hovedmålet for Rana ungdomsskole er å gi elevene en undervisnings- og vurderingspraksis som er tilpasset alle ved at den ivaretar det varierte, praktiske og relevante. Gjennom skolebasert kompetanseutvikling er målet å samordne og sikre en enhetlig og helhetlig praksis, med samordning av årsplaner og vurderingsarbeid.

Skolens satsningsområder 2023-20024 er:

Trivsel – Inkluderende fellesskap – tilpasset opplæring og læringsresultater

Arbeidsoppgaver:

• Ansvar for skolens daglig drift
• Pådriver og ledelse i pedagogisk utviklingsarbeid
• Systematisk arbeid mot de mål som er satt i kommunens planverk og skolenes virksomhetsplan
• Personalansvar for ansatte ved skolen
• Budsjett- og økonomiansvar

Kvalifikasjonskrav:

• Relevant lederutdanning (relevant erfaring kan kompensere for kravet)
• Undervisningskompetanse /allmennlærerutdanning
• Minimum 3 år praksis fra grunnskolen
• Behersker IKT som administrativt verktøy

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og vi ønsker deg som:

• Har et positivt elevsyn
• Er en tydelig leder med gjennomføringsevne
• Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Har et brennende engasjement for pedagogisk utviklingsarbeid
• Er fleksibel og selvstendig og har evne til å stå i og lede omstillingsprosesser

Vi kan tilby:

• Et spennende prakisfelleskap for ledelse i et rektorkollegium med høy kompetanse/ erfaring
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Godt arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere
• Faglige utfordringer og ansvar for egne arbeidsområder

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som må legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. 

 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Pål- Stian Sjåvik tlf. 75 19 40 10 eller epost: pal.stian.sjavik@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 30.05.2023