• Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  SKIPTVET
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SKIPTVET
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091883
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune

Rektor

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rektorstilling Kirkelund skole

 Kirkelund skole

Om stillingen:
Stillingen som rektor på Kirkelund skole er ledig fra 01.01.2022:
Nåværende leder går av med pensjon.
Vi søker etter en tydelig og motiverende leder som vil få en sentral rolle i utviklingen av Kirkelund skole og “Skiptvetskolen”.
Søknadsfrist 30. September

Kirkelund skole er en skole for 5-10. trinn, med ca 315 elever. Skolen har vore gjennom en lang byggeprosess, og fått nye uteområder og en helt ny avdeling for 5-7.trinn.
Arbeid med renovering av gymsal og svømmehall starter om kort tid.
Skolen ligger sentralt i sentrum i Skiptvet i tettstedet Meieribyen. Skiptvet kommune ligger midt i tidligere Østfold, er en kommune i stor utvikling med satsing på bo- og næringsattraktivitet.

Organisering av Oppvekst
Rektorstillingen er underlagt virksomhetsleder oppvekst og sammen med rektor på Vestgård skole(1-4), lederne i barnehage, helsestasjon, barnevern, ungdomsklubb og koordinator for personer med nedsatt funksjonsevne, utgjør dere lederteamet oppvekst.
Gjennom faste møter, dialog og utviklingsprosesser, bygger vi et tverrfaglig samarbeid og sikrer god lederstøtte.

Helhetlig oppvekstmiljø i Skiptvet
Skiptvet kommune har akkurat startet et stort lokalt utviklingsprosjekt – «Helhetlig oppvekstmiljø i Skiptvet». Vi samarbeider tett med Læringsmiljøsenteret(UiS) og høgskolen i Østfold under paraplyen «Lokal kompetanseutvikling». Rektor på Kirkelund skole vil ha en sentral lederrolle i denne satsinga.
Målet er:
-Alle barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
-Alle ansatte  i oppvekst skal ha god forståelse for hva dette innebærer, og ha et ønske om å jobbe i et sterkt  
 felles profesjonsfellesskap med utgangspunkt i felles verdier.

For å få dette til må vi arbeide sammen og involvere barn, elever, foresatte, ansatte og ledere i lag og organisasjoner i bygda!

Rådmannen har også startet et organisasjonsutviklingsarbeid i hele kommunen.
Du må derfor regne med å være med på prosesser knyttet også til dette og kanskje få flere spennende oppgaver.
Arbeidsoppgaver :
Daglig ledelse av skolen med fullt personal og- økonomiansvar
Lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid inkl. de ansattes kompetanseutvikling.
Sørge for et godt læringsmiljø for elevene og et godt arbeidsmiljø for de ansatte
Sørge for å involvere foresatte og elever i skolens arbeid og utvikling
Lede skolen i tråd med de rammer som er gitt lokalt og i tråd med nasjonale lover, forskrifter og avtaler.
Etablere og utvikle et godt samarbeid med Vestgård skole og de videregående skolene.
Delta og bidra i ledergruppa i oppvekst

Personlige egenskaper
Som rektor er det viktig at du: 

 • Har god kunnskap og erfaring med fagfornyelsen og gode digitale ferdigheter
 • Er utviklingsorientert, strukturert og stor arbeidskapasitet
 • Har relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
 • Har kompetanse fra endringsprosesser.

Kvalifikasjoner :

 • Godkjent lærerutdanning med erfaring som lærer i grunnskolen.
 • Har erfaring innen skoleledelse.
 • Har rektorutdanning eller annen utdanning i ledelse.
 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid.
 • Ønskelig med erfaring fra endrings- og relasjonsledelse
  Du er vant til å stå i stormen og har relasjonelt mot!

Vi tilbyr

 • En utfordrende skolelederjobb med gode utviklingsmuligheter i en skole som er i en spennende
  utvikling, både innholdsmessig og organisatorisk, og i organisasjonen oppvekst generelt.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale
 • Et tettsted med korte avstander til by og natur

Generelt :

 • Før tiltredelse må gyldig politiattest jfr.§ 10-9 i opplæringsloven fremlegges
 • Prøvetid er 6 mnd.
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden.
 • Det gjøres oppmerksom på at navnet på søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp i den offentlige søkerlista, jfr Offentlighetsloven §25.

 

 

 

 
 • Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  SKIPTVET
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SKIPTVET
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091883
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune