Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  08.03.2021
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3406327
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Rektor

Vi har ledig stilling som rektor/enhetsleder i 100 % fast stilling ved Frei ungdomsskole.

Kristiansund kommune har 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og voksenopplæring.

Frei ungdomsskole ligger i Omsundet på Frei. Skolen er en 8-10 skole for elever på Frei, men også for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem. Pr. i dag har skolen 249 elever.

Kristiansundsskolen har vært i god utvikling over flere år, og vi søker nå etter en leder som kan bidra til å videreføre den gode utviklingen sammen med oss.

Arbeidsoppgaver

- pedagogisk ledelse og faglig utvikling
- personalansvar
- økonomisk styring, oppfølging og rapportering 
- organisasjonsutvikling 
- lovgivning og elevers rettigheter
- foreldresamarbeid
- samarbeid og dialog med andre relevante tjenesteområder

Kvalifikasjonskrav

- høyere pedagogisk utdanning
- gode kunnskaper og relevant arbeidserfaring fra grunnskoleområdet
- ledererfaring med dokumenterte resultater
- lederutdanning eller være villig til å ta lederutdanning
- gode kunnskaper om IKT i skolen
- god kjennskap til lov og avtaleverk i offentlig sektor
- god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 

Personlige egenskaper

- ha evne til å skape gode relasjoner med elever, foresatte og medarbeidere
- ha evne til å motivere og lede andre
- skape en organisasjonskultur med godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet
- kan sette seg mål, arbeide analytisk og målrettet for å oppnå gode resultater

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.

Spesielle forhold i stillingen

Enhetsleder har delegert økonomi-, fag- og personalansvar for enheten, og er direkte underlagt ansvarlig kommunalsjef. Det inngås lederavtale med den som ansettes.

Vi tilbyr

- mulighet for videreutdanning
- varierte arbeidsoppgaver i flere spennende fagfelt og godt fagmiljø
- tilknytning til enhetsledernettverk
- lederstøtte internt i kommunen

Øvrige vilkår

Ved tilsetting må godkjent politiattest og Egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.