Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  29.11.2020
 • Sted:
  FANA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FANA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3272560
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rektor

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er
kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etats-direktør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.

Kirkevoll skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Fana bydel. Skolen ligger i naturskjønne, landlige omgivelser og nærområdet brukes aktivt i undervisning og i SFO. Inneværende skoleår er det 592 elever og 76 ansatte. Skolens ledergruppe består av rektor og 6 avdelingsledere.

Skolen legger vekt på faglig og sosial kompetanse og jobber for å utvikle en god kultur for læring der respekt, forutsigbarhet, raushet og mestringsfølelse er sentralt både for barn og voksne. Skolen er sertifisert som dysleksivennlig skole, og dette sammen med innføring av LK20 er våre satsings og utviklingsområder. Vi søker en rektor med en klar pedagogisk visjon og som legger vekt på å involvere alle arbeidstakergrupper i sitt arbeid. Vi søker en rektor som ser hele skolen fra 1-10, og som kan videreutvikle en felles kultur på skolen.

Arbeidsoppgaver
Lede skolens lederteam
Lede det pedagogiske utviklingsarbeid
Økonomiansvar
Overordnet personalansvar
Utvikle skolen som lærende organisasjon 
Kvalifikasjoner
Utdanning som kvalifiserer til å undervise i grunnskolen, jf. kap. 14 i Forskrift til opplæringslova.
Relevant tilleggsutdanning innen ledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig.
Relevant lederutdanning er ønskelig
Relevant ledererfaring er en fordel, fortrinnsvis skoleledelse
Grunnleggende realkompetanse om offentlig forvaltning og om økonomistyring 
Personlige egenskaper
Kompetent, åpen pålitelig og samfunnsengasjert
Kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læring faglig og sosialt
Arbeider langsiktig og strategisk med beslutnings- og gjennomføringskraft
Har gode relasjonelle ferdigheter og evne til å samarbeide, lytte og inspirere. Er fleksibel og løsningsorientert
Er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte, foreldre og nærmiljø
Tar initiativ, ser muligheter og gjennomfører
Vi tilbyr
En veletablert skole med godt omdømme, læringsmiljø og samarbeidsklima
En profesjonell og engasjert arbeidsgiver med gode støttefunksjoner
Muligheter for personlig og faglig utvikling
Kursrekke for nytilsatte rektorer
Mentorordning
Lønn kr. 783 8000 eller etter avtale