Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  20.09.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3128717
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rektor

Trondheim kommune har ledig fast 100 prosent stilling som rektor ved Rosenborg skole.

Rosenborg skole er en ungdomsskole med nytt skolebygg  i 2010. Skolen fremstår som lys og åpen og har mange ulike spesialrom. I sentrum av skolebygget ligger aulaen som brukes både til undervisning og til ulike kulturelle aktiviteter både på dag- og kveldstid.

I tilknytning til skolebygget ligger Rosenborghallen som skolen disponerer på dagtid. 

Rosenborg skole er mottaksskole for flerspråklige elever i østbyen bydel. Inneværende skoleår har mottaksklassen 30 elever.

Skolen har fra høsten 2020: 

 • 490 elever. 
 • 70 ansatte
 • Tre avdelingsledere som sammen med rektor utgjør skolens lederteam
 • 100 prosent merkantil ressurs

De ansatte er organisert i arbeidslag på trinn. Hvert arbeidslag består av 50 - 60 elever, tre kontaktlærere og et antall faglærere og miljøarbeidere. 

Skolens har følgende satsningsområder:

 • Innføring av Fagfornyelsen med utgangspunkt i Udirs kompetansepakker. Hovedfokus inneværende skoleår er tverrfaglig undervisning og dybdelæring. Arbeidet ledes av skolens plangruppe som består av rektor, en avdelingsleder og fire lærere fra ulike fagseksjoner.
 • Deltagelse i prosjektet DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) i samarbeid med Falstadsenteret.  
 • Utvikling av et positivt læringsmiljø gjennom blant annet deltagelse i organisasjonen MOT. Skolen har sju MOT-coacher som har ansvar for MOT sitt program mot elevene. I tillegg deltar skolen i MOTs program “Skolen som samfunnsbygger” som retter seg både mot ansatte, foreldregruppa og skolens nærmiljø.
 • Kultur i bred forstand, noe som kommer til uttrykk gjennom ulike kulturelle aktiviteter i elevmiljøet som kulturdag, forestilling  på 9. trinn, bruk av leirstedet  Livollen,  deltakelse i Fargespill og i forskjellige idrettsturneringer.

Strategi for sterke barnefellesskap, stein-saks-papir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet. Den som ansettes må arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Rektor rapporterer til kommunalsjef skole.

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid.
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling.
 • Økonomistyring og resultatkontroll.
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø.
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst.
Kvalifikasjoner
 • Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt. 
 • Utdanning i skoleledelse vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft innen blant annet fagfornyelsen, vurdering for læring og inkluderende skolemiljø.
 • Kunne motivere og inspirere elever og ansatte.
 • Evne til å være tydelig og synlig i møte med elever, ansatte og foreldre.
 • Kunne skape forutsigbarhet og oversikt både i omstilling til ny kommune og tiden etter.
 • Legge til rette for innovasjon og nyskapning.
Vi tilbyr
 • Eget nettverk for faglig utvikling.
 • Mentorordning og eget ledelsesutviklingsprogram.
 • Kommunens styringskraft-team støtter og følger opp enhetene.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.