• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  16.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4841214
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 11.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Rektor 100 % fast stilling ved Lena ungdomsskole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fra 20.01.2023 vil det være ledig fast stilling som rektor ved Lena ungdomsskole

Arbeidssted
Lena ungdomsskole i Østre Toten kommune er en ungdomsskole med 272 elever inneværende skoleår. Kommunens innføringsklasse for ungdomstrinnet ligger inn under skolens ledelse. Lena ungdomsskole som ligger ca. 20 km fra Gjøvik, stod ferdig rehabilitert i 2012. I tillegg til rektor og inspektør, har skolen merkantilt
personale i 100 % stilling. Skolen har mange engasjerte og flotte medarbeidere. Skolen er utviklingsorientert og har
gjennom deltagelse i ulike utviklingsprosjekter de senere årene, opparbeidet seg god kompetanse på dette.

Fakta om stillingen
Rektor skal være en pedagogisk og administrativ leder som har ansvar for fag, personale og økonomi ved Lena ungdomsskole.
Rektor skal lede og utvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til økt læringsutbytte og et godt og trygt
læringsmiljø for hver enkelt elev.
Rektor har også ansvar for, sammen med sine ansatte, å videreutvikle Lena ungdomsskole i tråd med de vedtak og satsningsområder som gjelder for skolen i Østre Toten, fra nasjonalt og lokalt hold.
Rektor skal jobbe resultatorientert gjennom systematisk arbeid og gode prosesser.
Alle rektorer som ikke har skolelederutdanning pålegges å gjennomføre dette i løpet av 3 år fra de blir ansatt

Kvalifikasjoner
Formell utdanning: Godkjent lærerutdanning gjerne med videreutdanning i skoleledelse
Tidligere praksis: Erfaring som skoleleder
Personlige egenskaper:
Vi søker en dyktig rektor som har ambisjoner på elevenes vegne og fokus på den enkelte elevs læring og utvikling.
Rektor må fremstå som en tydelig, samlende leder, og være god til å samarbeide mot felles mål. Videre er det viktig at
rektor er løsnings- og utviklingsorientert og har gode kunnskaper innen IKT.
Rektor må også ha gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig og ha kjennskap til lov- og avtaleverk et for grunnskolen.

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby
• En godt organisert skole med dyktige ansatte.
• Nettverk og fellesskap
• Muligheter for støtte i etterutdannelse i ledelse
• Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside
www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger
du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26.
Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes
begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning
ikke kan tas til følge.


Søknadsfrist 10.11.2022 Utlyst dato 26.10.0222 Vårref 1893

Kontaktperson
Ellen Kari Aalstad, Skolesjef, tlf. 91552769, ellen-kari.aalstad@ostre-toten.kommune.no

 

 

 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  16.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4841214
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 11.11.2022