Detaljer

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  18.09.2020
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3131293
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rektor 100 % fast st. ved Gjøvik Læringssenter

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Fra 01.01.21 vil det være ledig fast stilling som rektor ved Gjøvik Læringssenter.

Voksenopplæringen i Gjøvik kommune er organisert gjennom Gjøvik Læringssenter (GLS). Her blir det gitt grunnskoleopplæring for voksne og innføringskurs i norsk for grunnskolenes nyankomne ungdomstrinnselever.

Grunnskolen for voksne er organisert som del av prosjektet «Forberedende voksenopplæring», FVO. Skolen tilbyr også spesialundervisning for voksne med særskilte behov, bl.a. som følge av sykdom eller skade. Gjøvik Læringssenter underviser videre i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere hjemlet i gjeldende lovverk.

GLS underviser prosjektbasert ute i bedrifter. Skolen kan tilby realkompetansevurdering samt rådgiving og veiledning rettet mot videre utdanning og arbeidsliv. Skolen har sertifiserte ansatte på ulike typer kognitive og faglige tester.

Læringssenteret er arbeidsgiver for to logopeder knyttet til Sykehuset Innlandet. Skolens ledelse består av rektor og undervisningsinspektør.

Gjøvik Læringssenter ligger ved campus Kallerud – NTNU i Gjøvik.

Høsten 2020 gir Gjøvik Læringssenter tilbud til ca 250 elever/ deltakere. Gjøvik Læringssenter har 27 ansatte.

Fra 01.01.21 vil det være ledig fast stilling som rektor ved Gjøvik Læringssenter.

Voksenopplæringen i Gjøvik kommune er organisert gjennom Gjøvik Læringssenter (GLS). Her blir det gitt grunnskoleopplæring for voksne og innføringskurs i norsk for grunnskolenes nyankomne ungdomstrinnselever.

Grunnskolen for voksne er organisert som del av prosjektet «Forberedende voksenopplæring», FVO. Skolen tilbyr også spesialundervisning for voksne med særskilte behov, bl.a. som følge av sykdom eller skade. Gjøvik Læringssenter underviser videre i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere hjemlet i gjeldende lovverk.

GLS underviser prosjektbasert ute i bedrifter. Skolen kan tilby realkompetansevurdering samt rådgiving og veiledning rettet mot videre utdanning og arbeidsliv. Skolen har sertifiserte ansatte på ulike typer kognitive og faglige tester.

Læringssenteret er arbeidsgiver for to logopeder knyttet til Sykehuset Innlandet. Skolens ledelse består av rektor og undervisningsinspektør.

Gjøvik Læringssenter ligger ved campus Kallerud – NTNU i Gjøvik.

Høsten 2020 gir Gjøvik Læringssenter tilbud til ca 250 elever/ deltakere. Gjøvik Læringssenter har 27 ansatte.

Kvalifikasjoner:
 • God pedagogisk kompetanse, samarbeidsevne og høy relasjonell kompetanse
 • God kommunikasjonsevne og evne til å være løsnings- og utviklingsorientert
 • Skoleledererfaring og gjerne lederutdanning
 • Tydelig, ryddig og strukturert
 • Kunnskap om og erfaring med økonomistyring
 • Resultatorientert gjennom systematisk arbeid og gode prosesser
 • Kjennskap til kommunal voksenopplæring
 • Personlig egnethet
 • Krav om godkjent politiattest 

Vi kan tilby:

 • Veiledning og oppfølging gjennom kommunens eget program for skoleledere
 • En godt organisert skole med dyktige ansatte
 • Nettverk og fellesskap
 • Mulighet for og støtte til etterutdanning i ledelse

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Oppstartdato kan avtales. Forøvrig tilsetting i samsvar med gjeldende lov og reglement.

 Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av

kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.