Ledig stilling

Kristiansund kommune

Rekruttstillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bo og habilitering har ledige rekruttstillinger på flere avdelinger. Stillingene er på mellom 20 - 50%. En rekruttstilling gir deg som student/elev muligheten til å komme inn i arbeidslivet i en fast stilling og opparbeide deg erfaring mens du studerer. Vi søker fortrinnsvis etter studenter/elever innen vernepleie/sykepleie, helse- og sosoialfaglig utdanning, barne- og ungdomsarbeidere. Andre utdanninger med relevans kan vurderes.

Bo og habilitering er en enhet i Kristiansund kommune, og er organisert i 11 avdelinger. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. Bo og habilitering har som mål å tilby faglig forsvarlig tjenester etter gjeldende lovverk og forskrifter. Tjenestetilbudet tilrettelegges den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging, veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring. Våre ansatte har faglig kompetanse og erfaring i arbeidet. Gjennom koordinering og tett samarbeid med familiene, andre enheter og eksterne samarbeidspartnere, skal våre tjenester gi en meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.

Visjon Fag: Det gode liv for deg - livskvalitet gjennom hele livet. 

Arbeidsområder
 • bidra til at brukerne mottar tjenester basert på faglige vurderinger og etter gjeldende lov- og avtaleverk 
 • individuell oppfølging basert på tildelte tjenester 
 • følge tjenestemottaker i alle typer gjøremål gjennom dagen
 • fokus på selvbestemmelse og brukermedvirkning i utførelsen av oppgavene
 • samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
Kvalifikasjonskrav
 • være i et aktivt utdanningsløp, fortrinnsvis studenter og elever under helsefaglig utdanning
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • gode digitale ferdigheter
Ønskelige kvalifikasjoner
 • førerkort klasse B, manuelt gir
Personlige egenskaper 
 • positiv, arbeidsom og glad i utfordringer
 • motivasjon, engasjement og ønske om å gjøre en forskjell for andre
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å inspirere og motivere dine kollegaer 

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • fast ansettelse i studietiden
 • muligheten til å være med å påvirke til en positiv utvikling av tjenesteområdet
 • spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.