Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Rekrutteringsstillinger/helgestillinger  

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS)  holder til i 5. og 6. etasje  ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling, korttid og rehabilitering.

SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepleiedekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatte leger, samt fysio-og ergoterapitjenester. Haugesund kommune har tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert i praksis.
Det er for tiden ledige rekrutteringsstillinger ved  begge avdelingene.

Arbeidsoppgaver:

 • Dine arbeidsoppgaver vil være å hjelpe pasientene med daglige gjøremål på en trygg og god måte. Det kan være å tilrettelegge måltider, hjelpe til i stell og delta i miljørettede aktiviteter for pasientene. Ofte er det travle perioder på avdelingene og det kan også oppstå akutte situasjoner blant pasientene som krever rask handling. Våre ansatte har et faglig fokus for å ivareta pasientene på best mulig måte.

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis sykepleiestudenter, men annen helsefaglig utdanning kan bli vurdert ved behov
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • Tilsetting i stillingen krever godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, målrettet og har evne til å tenke helhetlig
 • Du har gode kommunikasjonsevner og kan samhandle med andre
 • Du er løsningsorientert og kan jobbe selvstendig
 • Du har gode holdninger og verdier
 • Du må mestre hektiske perioder og akutte situasjoner og samtidig klare å beholde roen
 • Du må ha evne til å gi og ta veiledning

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer
 • Tverrfaglig miljø med pasienten i fokus
 • Internundervisning og veiledning
 • Haugesund kommune har gode velferdsordninger, deriblant en gunstig stipendordning for sykepleierstudenter som velger å jobbe i kommunen i studietiden sin