• Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2022
 • Sted:
  Kristiansund
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Møre og Romsdal
 • Arbeidssted:
  Kristiansund
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313239
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Rekrutteringsstillinger Bo og habilitering

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon


Bo og habilitering er en enhet i Kristiansund kommune, og er organisert i ti avdelinger. Enheten yter tjenester til barn
og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. Bo og habilitering
har som mål å tilby faglig forsvarlig tjenester etter gjeldende lovverk og forskrifter. Tjenestetilbudet tilrettelegges den
enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning
i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare
sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring. Våre ansatte har faglig kompetanse
og erfaring i arbeidet. Gjennom koordinering og tett samarbeid med familiene, andre enheter og eksterne
samarbeidspartnere, skal våre tjenester gi en meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.

Vi har ledige faste utdanningsstillinger ved avdelingene:
 
 • Roligheten
 • Barnebolig
 • Bekkefaret 12
 • Bekkefaret 14/16
 • Naustveien/Smørsoppen
 • Rensviktunet avlastning
 • Godhaugen

Stillingsstørrelser er fra 17% til 38% i turnus

Arbeidsområder
 • Gi faglig gode tjenester til våre brukere etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Følge opp den enkelte bruker ut fra tildelte tjenester.
 • Fokus på selvbestemmelse og brukermedvirkning i utførelsen av oppgavene.
 • Følge tjenestemottaker i alle typer gjøremål gjennom dagen

Kvalifikasjonskrav
 • Under utdanning. Fortrinnsvis studenter og elever under helsefaglig utdanning.
 • God norskkompetanse, muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Sertifikat klasse B, manuelt gir

Ønskelige kvalifikasjoner
 • Gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig
 • Viktig med engasjement og interesse for å bidra til utvikling av fagområdet
 • Kunne arbeide målrettet og løsningsorientert
 
Personlige egenskaper 
 • Motivasjon, engasjement og ønske om å gjøre en forskjell for andre
 • Gode kommunikasjonsevner og kunne inspirere og motivere dine medarbeidere
 • Tålmodig og engasjert 
 
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff og gode pensjonsordninger
 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 
 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2022
 • Sted:
  Kristiansund
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Møre og Romsdal
 • Arbeidssted:
  Kristiansund
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313239
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune