Ledig stilling

Haugesund kommune

Rekrutteringsstillinger

Offentlig forvaltning

Vardafjell boliger er organisert under virksomhet hjemmetjenester og korttidsopphold i enhet for oppfølgingstjenester. Enheten består av avdelingene miljøarbeidertjenesten, oppfølgingstjeneter rus og psykisk helse samt vardafjell boliger. Vår enhet er i kontinuerlig utvikling og vi er nå på jakt etter flere medarbeidere som ønsker å arbeide sammen med oss.
Vi gir tjenester etter vedtak i helse- og omsorgstjensteloven, her; bistand i bolig med heldøgns bemanning.

Vardafjell Boliger ligger øst i Haugesund og er en avdeling som gir hjelp til mennesker med ulike funksjonshemninger, i form av praktisk bistand og personlig hjelp. Brukerne er fra 40 til 70 år, har egne leiligheter og disponerer et trivelig fellesareal. Boligene er godt tilrettelagt med ulike hjelpemidler for personal og beboere.

Vardafjell Boliger er en del av et team sammen med sykepleiere/vernepleiere, fagarbeidere og assistenter på avdelingen. En vil i samarbeid med de andre i teamet være ansvarlig for å følge opp tiltak og planer. Vi søker etter personer med interesse for helsefaget og som har erfaring fra arbeid med mennesker med ulke utfordringer. 

Kvalifikasjoner:

Fagarbeider med gyldig norsk autorisasjon / påbegynt utdanningsløp innen helse og sosial.
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
Tilsetting i stillingen krever tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som er:
faglig engasjert
brukerorientert
opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
positiv og kreativ
initiativrik og løsningsorientert

Du har:
god evne til etisk og faglig refleksjon
godt klinisk blikk
personlig egnenhet

Du kan:
jobbe selvstendig
ta imot veiledning 

Vi tilbyr:

Fast stilling med stillingsprosent på 40,62%, 27,69% og 24,76%
Lønn fastsatt etter gjeldende tariff og avtaler.
God seniorpolitikk.
Fokus på HMS-arbeid.
Et miljø med fokus på trygge rammer og HMS.
Stipend kr 20 000: Vilkårene er at studenten binder seg til å arbeide 10 helger i året samt 5 uker i tidsrommet uke 25-33, innen helse og omsorg i Haugesund kommune. Beløpet utbetales etter fullført avtaleperiode og faktisk arbeidet de avtalte helger og uker.