Detaljer


Rekrutteringsstillinger

 • Er du sykepleierstudent eller vernepleierstudent?
 • Har du lyst på en meningsfull jobb ved siden av studiet?

 • Synes du det er supert at du allerede nå har sikret deg fast hel stilling etter endt utdanning?

 

Vi tilbyr rekrutteringsstillinger som innebærer:

• Ansettelse i en helgestilling på mellom 15 og 25 %
• Jobbe i julehøytid eller påskehøytid
• Sommerjobb i seks uker i minimum 75 % stilling
• Oppfølging og faglig veiledning

 

Godtgjøring for de som starter i en rekrutteringsstilling:

• 10 000 kroner (brutto) for første årsstudenter
• 15 000 kroner (brutto) for andre årsstudenter
• 20 000 kroner (brutto) for tredje årsstudenter

 

Beløpet utbetales som et engangsbeløp etter sommerjobben er ferdig for hvert studieår.
Etter endt utdanning – og mottatt autorisasjon – tilbyr vi fast ansettelse i 100 % stilling.

Aktuelle arbeidssteder:

 • Hjemmetjenesten
 • Institusjon
 • Omsorgsboliger
 • Tilrettelagte tjenester
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater