Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Rekrutteringsstillinger 3 x Hvilende nattevaktstilling 40,85 % (fast)

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for miljøarbeidertjenesten og for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Myrullvegen ligger nord i Haugesund. Det er 12 leiligheter i tilknytning til døgnbemannet personalbase der. De som bor i Myrullvegen får hjelp til mange av dagliglivets aktiviteter. Avdelingen er mye brukt som praksisplass for både elever og studenter i helsefag.
Vernepleier / miljøterapeut er en del av et team sammen med helsefagarbeidere og assistenter på avdelingen, og er i samarbeid med de andre i teamet ansvarlig for å følge tiltak og planer.
Vi søker personer med interesse for helsefaget og som har erfaring fra arbeid med mennesker:
med utviklingshemning og psykiatri med utfordrende atferd og somatisk pleie med fysiske funksjonshemminger.

Arbeidsoppgaver:

 • Gi bistand til beboere i dagliglivets aktiviteter
 • Samarbeid med pårørende og kolleger

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier med norsk autorisasjon.
 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon.
 • Sykepleierstudenter eller andre som er i gang eller har plan om en utdanning innen helse og omsorg kan søke.
 • Tilsetting i stillingen krever politiattest i henhold til gjeldende lovverk
 • Søkere må ha ordinært førerkort kl. B
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene selvstendig

Personlige egenskaper:

 • Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg
 • Evne til å takle en variert arbeidshverdag
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • 40,85 % stilling (hvilende nattevakt) fast
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass under utvikling som utfordrer og gir anledning for faglig og personlig utvikling
 • god seniorpolitikk
 • Fokus på HMS-arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Stipendordning for vernepleierstudentet og sykepleierstudenter med kr. 20.000,- mot at du binder deg årlig til minst ti helger og fem uker på sommeren