Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Rekrutteringsstilling 37,27%

Offentlig forvaltning

Tiltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorg tjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. det er ni avdelinger i Tiltaks- og boligenheten, åtte av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. enheten har også ansvar for miljøarbeidertjenesten og har avlastning for barn og ungdom. avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. Tiltaks- og boligenheten er det ca 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familie avlaster. 

Stallvegen 35 ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til 8 unge voksene mennesker med utviklingshemming og ulike fysiske funksjonshemninger. De bor i egne leiligheter, disponerer et trivelig fellesareal. Boligen er godt tilrettelagt med ulike hjelpemidler for beboere og personal.

Helsefagarbeider er en del av et team sammen med miljøterapeuter og fagarbeidere på avdelingen. De er i samråd med andre i teamet ansvarlig for å følge vedtak og planer. Vi søker personer som har interesse for helsefaget og har erfaringer med arbeid med mennesker med utviklingshemming,  utfordrende atferd, somatisk pleie, fysisk funksjonshemming og  psykiatri.

Arbeidsoppgaver:

  - gi bistand til beboere i dagliglivets aktiviteter
  - samarbeide med pårørende og kollega 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider / omsorgsarbeider / hjelpepleier med norsk autorisasjon. 
 • det kreves politiattest etter gjeldende lovverk
 • erfaring med lignende arbeid
 • kjennskap til gjeldende lovverk, blant annet lov om helse- og omsorgstjeneste kapittel 9.
 • ordinært førerkort klasse B 

  Norsk er arbeidsspråket i Haugesund. Du må snakke, lese og skrive godt norsk slik at du kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgaver selvstendig. 

Personlige egenskaper:

Du er: 

 • brukerorientert 
 • initiativrik og løsningsorientert
 • positiv og kreativ
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboere

Du har: 

 • god evne til etisk og faglig refleksjon
 • godt humør

Du kan: 

 • fungere godt i et team, men kan også jobbe selvstendig
 • ta i mot veiledning

Vi tilbyr:

 •   37,27 % stilling
 • Turnusen har lange vakter på inntil 14 timer og 4 arbeidshelger i løpet av 12 uker.
 • lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass under utvikling som utfordrer og gir muligheter til faglige og personlig utvikling
 • god senior politikk
 • fokus på HMS arbeid
 • Vernepleierstudenter og sykepleierstudenter kan inngå skriftlig avtale om stipendordning for 1 år der de binder seg til å arbeide 10 helger i året, samt minst 5 uker som ferievikar i forbindelse med ferieavvikling om sommeren.