Reklamasjons- og garantiansvarlig forvaltningsprosjekter

Stavanger Kommune

 

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.

Seksjon for Forvaltningsprosjekter er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen bistår Formålsbygg og Boligbygg med prosjektgjennomføring, hvor overordnet mål er å gjennomføre og levere gode prosjekter innenfor de gitte økonomiske rammer, til avtalt tid og avtalt kvalitet.  
Avdelingen består av prosjektledere, byggeledere og ressurser innen HMS og oppfølgning av garanti og reklamasjonsaker. Avdelingen har i tillegg også egne ressurser med oppgaver innen tilstandskartlegging av kommunens eiendomsportefølje. 
Vi har som mål å ha høy kompetanse på de ulike kjerneområdene i avdelingen, med fokus på erfaringsoverføring og samhandling i prosjektene. Målrettet kompetanseheving og bruk av riktige verktøy, øker avdelingens gjennomføringsevne. 

Vi styrker nå staben og søker en engasjerte og dyktig prosjektleder som skal ha hovedansvar for reklamasjon og garantioppfølgning. Reklamasjon og garanti ansvarlig har som ansvar å koordinere reklamasjoner mot leverandører på prosjekter når disse er ferdigstilt. Reklamasjon og garanti ansvarlig skal være bindeledd mellom oppdragsgiver og leverandør. Til stillingen ligger også en forventning om gjennomføring av prosjekter som prosjektleder og med tilhørende oppgaver.

Som prosjektleder vil du vil ta del i alle prosesser i våre prosjekter, fra tidligfase og prosjektering, gjennom byggefase og til overlevering. Du er engasjert og har god erfaring fra gjennomføring av byggeprosjekter. Vi ser gjerne at du har god byggeteknisk og økonomisk kompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra reklamasjon og garantisaker. Digital kompetanse er absolutt ett pluss.     

Arbeidsoppgaver:

 • Delta på ferdigbefaring sammen med prosjekt / byggleder 
 • Ansvar for prøvedrift i samarbeid med prosjektleder og byggeier
 • Registrere og påberope reklamasjon eller garanti ansvar mot leverandør
 • Oppfølgning og avslutning av reklamasjon / garanti saker mot leverandør
 • Ansvar for innkalling og gjennomføring av 1 års og 5 års befaring
 • Føre oversikt over 1 års og 5 års befaring i alle prosjekter
 • Protokollføre alle befaringsrapporter og kommunikasjon med leverandør og oppdragsgiver
 • Ansvar for bankgarantier og nedtrapping, avslutning av disse
 • Aktivt delta i erfaringsoverføring internt i BMU Eiendom
 • Prosjektledelse

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning som bygg ingeniør, teknisk fagskole, mesterbrev 
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse
 • Teknisk kompetanse
 • Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS)
 • Erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor
 • Strukturert og med gode planleggingsevner
 • Førerkort kl. B
 • Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning

Språk
Norsk   - flytende skriftlig og muntlig
Engelsk – beherske skriftlig og muntlig

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 

   

Personlige egenskaper:

 • Positiv, utadvendt, imøtekommende og ha gode evner til samarbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner selv i utfordrende situasjoner
 • Evne til systematisk oppgaveløsning og til å håndtere uforutsigbarhet
 • Gode forhandlingsegenskaper
 • Bidra til et positivt fellesskap
 • Kunne håndtere periodevis mange baller i luften
 • Fleksibel med evne til å tilpasse seg nye arbeidsoppgaver
 • Har god økonomiforståelse 
 • Har gode IT-kunnskaper og har interesse for bruk av IT-systemer 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode forhandlingsegenskaper

Vi tilbyr:

 • Allsidige og utfordrende prosjekter i en spennende eiendoms portefølje. 
 • Del av ett kompetent fag miljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring - stillingskode: 845140 Prosjektleder