• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923702
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Reinhalder - 40%

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi har ein ledig 40% stilling som reinhalder. Dagen din vil starte klokka 06:00 ved Sæbø skule/barnehage og du vil jobbe 3 timar kvar dag heile uka. Du må pårekna andre arbeidsstader ved behov.

Om arbeidsstaden

Reinhald er organisert som avdeling i tenesteområde Drift- og vedlikehald. Avdelinga har tre ansvarsområder beståande av tre vaskeri ved institusjonar, alt reinhaldsareal ved dei forskjellige bygga kommunen disponerar samt bistår vi ved ned- og utvask av kommunale bustader. Reinhaldsavdelinga er bemanna med ca. 80 personar. Område som dekkas er heile den vidstrakte kommunen. Reinhaldet drivas etter moderne prinsipp og det er difor godt tilpassa miljøkrava.

Arbeidsoppgåver

 • Du vil driva reinhald etter kvalitetsstandarden INSTA 800. Standarden set krav til kvalitet på utført arbeid og våre reinhaldarar tek ansvar for heilskapeleg og eiga arbeid for å oppretthalde standarden
 • Du vil driva dagleg reinhald, vindaugspussing, periodisk- og hovedreint (nedvask). Vi nyttar mykje maskinelt reinhald, så du må vere fortruleg med dette
 • Du må pårekna bruk av data som arbeidsverktøy
 • Du må pårekna arbeid andre plassar dersom behovet tilseier det

Ønskt kompetanse

 • Vi ønskjer deg med fagbrev, dokumentert fagleg forståing og som har gode verbale kommunikasjonsevner
 • Vi vektleggjer kjennskap og interesse for maskinelt reinhald, data som verktøy, saman med personlege og faglege kvalifikasjonar
 • Vi ønskjer deg som kan arbeida strukturert og selvstendig, er engasjert og løysingsorientert
 • Du har evne til å kommunisere godt med kundar og medarbeidarar 
 • Det er ein fordel om du har førarkort klasse B

Interne søkjarar vil bli prioritert. Dersom intern søkjar vert tilsett, blir det ledige stillingar andre plassar og søkjarar til denne utlysinga vil verte forespurd om desse stillingane er ønskjeleg.

Vi tilbyr

 • Ein sjølvstendig og utfordrande stilling
 • Eit hektisk og viktig fagfelt
 • Ein arbeidsplass som set krav på den eine sida men som også yter tillit til dei rette personane
 • Godt og moderne utstyr
 • Lønn og tilstejingsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk

Politiattest

Gyldig politiattest må leggast fram når du skal begynne å arbeide

 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. 

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923702
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune