Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Regnskapssjef

Ønsker du å jobbe i et sterkt faglig kompetansemiljø med viktige leveranser, samtidig som du ønsker å jobbe i en organisasjon med rom for å tenke nytt? Da kan dette være noe for deg, for nå har vi en ledig stilling som seksjonssjef regnskap.

Regnskapsseksjonen er en av fire seksjoner i avdeling regnskap og lønn. Seksjonen fører regnskap, foretar årsavslutninger og driver rådgivning på regnskapsområdet for Stavanger kommunes ledelse og virksomheter, kommunale foretak, interkommunale selskaper, kommunale aksjeselskaper mfl. Stavanger kommune bruker i dag visma enterprise som økonomisystem. Det er nå startet et prosjekt for anskaffelse av nytt økonomi- og lønnssystem. Dette innebærer en spennende teknologisk, faglig og ledelsesmessig utfordring, og som seksjonssjef får du en viktig rolle her.

Regnskapsseksjonens oppgaver og ansvar er preget av stor spennvidde og høye krav til kompetanse og leveranse. De ansatte har god og variert kompetanse innenfor regnskap. 

Arbeidsoppgaver:

Som seksjonssjef vil du få det overordnede ansvaret for seksjonen, og vil stå faglig og økonomisk/administrativt ansvarlig. Det innebærer ansvar for at regnskapene føres i tråd med regelverk og gir god og riktig informasjon. Du vil i tillegg ha personalansvaret for de dyktige medarbeiderne.

Du får ansvar for strategiutvikling og måloppnåelse i seksjonen, herunder også videreutvikling av regnskapsområdet i Stavanger kommune. Du skal arbeide for kompetanseutvikling innad i seksjonen og samtidig bidra til kunnskapsformidling og opplæring internt i kommunen. Videre skal du bidra til godt samarbeid og god informasjonsutveksling med ledere og ansatte på mange nivå i kommunen, samt våre eksterne samarbeidspartnere.

Du vil rapportere til avdelingssjef for regnskap og lønn, og vil delta i avdelingssjefens ledermøter sammen med seksjonssjefene for lønn, faktura og innfordring. Våre ledelsesprinsipper og nylig vedtatte organisasjonsstrategi utdyper rammer og krav til lederrollen.

Regnskap og lønn er en del av direktørområdet innovasjon og støttetjenester hvor digitalisering er et sentralt satsingsområde. Det innebærer at det er gode muligheter for å arbeide med utviklingstiltak innenfor et viktig og meningsfullt fagfelt.  

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende innen relevante fagområder som økonomi, regnskap eller revisjon
 • Relevant ledererfaring
 • Minst fem års relevant regnskapsfaglig erfaring, fortrinnsvis i kommunal/offentlig sektor
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Arbeidsspråket er norsk. Dersom du ikke har norsk eller et annet skandinavisk språk som morsmål, må norskkunnskapene være tilsvarende nivå C1

Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer klart og tydelig
 • Du har god beslutningsevne
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og evner å motivere den enkelte
 • Du motiveres av å utvikle deg selv og de rundt deg
 • Du er effektiv og strukturert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En variert og utfordrende arbeidshverdag med dyktige medarbeidere med kompetanse og engasjement for faget
 • Nye kontorlokaler i Herbarium i Stavanger sentrum med tilgang til kantine
 • HjemJobbHjem-ordning, innendørs sykkelparkering og treningstilbud
 • Fleksibel arbeidstidsordning  
 • God pensjonsforsikring gjennom KLP samt gruppelivsforsikring 
 • Stillingskode 945410 seksjonssjef, og lønn etter avtale


Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.