Regnskapssjef

Stavanger Kommune

Ønsker du å jobbe i et sterkt faglig kompetansemiljø med viktige leveranser, samtidig som du ønsker å jobbe i en organisasjon med rom for å tenke nytt? Er du opptatt av sammenhengen mellom god styringsinformasjon og effektiv ressursbruk? Da kan dette være noe for deg, for nå har vi en ledig stilling som regnskapssjef.

Regnskapsseksjonen er en av tre seksjoner i Regnskap og lønn. Seksjonen fører regnskap, foretar årsavslutninger og driver rådgivning på regnskapsområdet for Stavanger kommunes ledelse og virksomheter, kommunale foretak, interkommunale selskaper, kommunale aksjeselskaper mfl. Stavanger kommune bruker Visma Enterprise som økonomisystem. Regnskapsseksjonen ivaretar systemeieransvaret for økonomisystemet.

Regnskapsseksjonens oppgaver og ansvar er preget av stor spennvidde og høye krav til kompetanse og leveranse. Seksjonen består av ca. 16 årsverk, og de ansatte har god og variert kompetanse innenfor regnskap. Som regnskapssjef vil du få det overordnede ansvaret for seksjonen, og stå faglig og økonomisk/administrativt ansvarlig. Du vil i tillegg ha personalansvaret for de dyktige medarbeiderne i regnskapsseksjonen.

Du vil rapportere til Avdelingssjef for Regnskap og lønn, og vil delta i avdelingssjefens ledermøter sammen med seksjonslederne for Faktura og Lønn. Regnskap og lønn er en del av direktørområdet Innovasjon og støttetjenester hvor digitalisering er et sentralt satsingsområde. Det innebærer at det er gode muligheter for å arbeide med utviklingstiltak innenfor et viktig og meningsfullt fagfelt.  

Arbeidsoppgaver:

Du har ansvar for at regnskapene føres i tråd med regelverk og gir kvalitetsmessig god informasjon til brukerne av regnskapet
Du har ansvar for strategi og måloppnåelse i seksjonen
Du skal bidra til å videreutvikle regnskapsområdet og organisasjonen
Du skal bidra til kunnskapsformidling og opplæring internt i kommunen
Du skal bidra til godt samarbeid og god informasjonsutveksling med ledere og ansatte på mange nivå i kommunen, samt våre eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Du har høyere økonomisk/regnskapsfaglig utdanning, på minimum bachelornivå, gjerne på master eller siviløkonomnivå
Du har solid regnskapskompetanse gjennom erfaring fra regnskaps- eller revisjonsarbeid, fortrinnsvis fra kommunal sektor
Du har gode IKT-kunnskaper
Du har ledererfaring
Du har erfaring fra faglige utviklingsinitiativer  

Personlige egenskaper:

Du er en tydelig leder med beslutningsevne
Du kan kommunisere og formidle på en tydelig og lettfattelig måte
Du er en samlende leder som har evne til å motivere medarbeiderne dine
Du er god på å samarbeide på alle nivå i organisasjonen
Du er utviklingsorientert
Du er strukturert, løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

En variert og utfordrende arbeidshverdag i et godt fag- og arbeidsmiljø
Nyoppussede lokaler i Herbarium i Stavanger sentrum
HjemJobbHjem-ordning  
Fleksibel arbeidstidsordning  
Fordelaktige treningsavtaler  
Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  
Lønn etter avtale