Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Registerkoordinator, fast 100%

Offentlig forvaltning

Sunnaas kvalitetsregister skal gi sykehuset systematisert kunnskap om sykehusets pasienter, tilbudene og effekten av tilbudene. Registeret vil sikre en god kvalitetsstyring gjennom fortløpende monitorering og analysering av data om pasientene og tilbudene våre.

Rehabilitering er et fagfelt der det er stort behov for mer kunnskap om pasientene, utvikling av helsetilstanden i et livsløpsperspektiv, eventuelle komplikasjoner, prognostiske faktorer, effekt av tiltak mm. Sunnaas kvalitetsregister vil bli et viktig bidrag til forbedret kvalitet og forskning relatert til sykehusets pasientgrupper og tilbud. 

Sunnaas sykehus’ kvalitetsregister er et prestisjeprosjekt for sykehuset som settes i drift våren 2023. For å drifte og videreutvikle registeret, er det behov for å rekruttere en registerkoordinator i fast 100 % stilling. Registerkoordinator utgjør sammen med registerleder registersekretariatet som er organisert i Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet.

Registerkoordinator vil stå for den daglige driften av registeret, på oppdrag fra og i samarbeid med registerleder. Det vil også være tett samarbeid med registerassistentene i klinikk som sikrer og til dels selv gjennomfører registrering. Registerkoordinator vil også være en viktig bidragsyter til videreutvikling av registeret, I tillegg til Sunnaas kvalitetsregister vil koordinatoren også jobbe med Rehabiliteringsregisteret, et nasjonalt register der Sunnaas sykehus er pilotinstitusjon. En digital samtykkeregisterløsning brukes i forbindelse med registrene.

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og sammensetningen av teamet ved ansettelsen. Ved intern ansettelse/omrokkering kan annen stilling bli ledig. Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og behandler søknader fortløpende.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsepersonell
 • Grunnleggende dataferdigheter (bruk av standard programvare som e-post, Word, Excel o.l.)
 • Erfaring med eller kunnskap om rehabilitering, registerdrift, forbedringsmetodikk, statistiske analyser, forsknings- eller utviklingsprosjekter er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å formidle og engasjere
 • Interesse for forbedringsarbeid
 • Interesse for digitale systemer

Vi tilbyr:

 • Delta i innføringen og videreutviklingen av et av sykehusets prestisjeprosjekter
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Delta i utviklingen av et kvalitetsregister som vil ha stor betydning for pasienttilbudene, ansatte, avdelingene og for sykehuset
 • Lønn etter avtale