• Bedrift
  Mattilsynet
 • Søknadsfrist
  25.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Direktorater og tilsynsorgan
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2383, BRUMUNDDAL
  RINGSAKER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4555977
 • Se her for andre jobber fra Mattilsynet
 • Oppdatert 19.05.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Mattilsynet

Regiondirektør - region Øst

Direktorater og tilsynsorgan

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan med 1250 ansatte som er med på å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme plante-, fiske- og dyrehelse, etisk forsvarlig hold av fisk og landdyr, miljøvennlig produksjon og innenfor rammen av disse målene, bidra til verdiskapning.  

 Mattilsynets rolle er å utarbeide forslag til, forvalte og veilede om regelverk, føre risikobasert offentlig kontroll (tilsyn), formidle informasjon og kunnskap, og ha beredskap.  

I etterkant av KPMGs granskning i 2019 ble det igangsatt et omfattende endrings- og utviklingsarbeid for å sikre et mer målrettet, effektivt og brukerorientert tilsyn. Dette arbeidet har gitt gode resultater, og i en brukerundersøkelse fra september 2020 oppgir 95% av de som har fått tilsyn at de er ganske fornøyde eller svært fornøyde etter å ha hatt Mattilsynet på besøk.  

For mer informasjon om strategi og organisasjon, se www.mattilsynet.no 

Mattilsynets regiondirektør i region Øst går av med pensjon, og vi søker nå en erfaren og kompetent leder som sammen med administrerende direktør, kolleger i toppledergruppen og hele organisasjonen skal sikre fortsatte leveranser på organisasjonens samfunnsoppdrag.  

 Mattilsynet er i stadig endring og utvikling, og den som ansettes må finne mening i og la seg inspirere av vårt samfunnsoppdrag og våre verdier; åpen, kompetent, løsningsorientert og tydelig. 

 Regiondirektør skal bidra til at Mattilsynet fortsetter utviklingen mot å bli mer brukerorientert, datadrevet og kunnskapsbasert, samt leverer på våre tre strategiske initiativ: «enklere å gjøre rett», «kunnskapsbasert og målrettet» og «ett lag». 

 Regiondirektør skal bidra til å forankre, forsterke og fordype utviklingsarbeidet i egen region gjennom å utvikle kompetanse, bidra til utvikling av digitale løsninger og godt samspill eksternt og internt.  

 Digitalisering vil være et premiss for mye av arbeidet som skal gjøres. Den nye regiondirektøren må derfor ha betydelig interesse og forståelse for hva som er mulig å få til ved hjelp av teknologi, i tillegg til å arbeide aktivt for å få endringer gjennomført. 

 Det er viktig for Mattilsynet å videreutvikle samarbeidet med næringene og samarbeidspartnere i og utenfor matforvaltningen. Dialogen med og veiledning til næringene skal bli bedre, og digitale teknologier skal utnyttes til å tilby bedre tjenester. 

 

Arbeidsoppgaver:

Regionen spenner over et stort geografisk område med ulik demografi og kultur, og ny regiondirektør må håndtere mange grensesnitt og sikre at hensyn knyttet til strategi, struktur, styring og samspill håndteres på beste vis internt og eksternt. 

Av sentrale oppgaver som venter er: 

 • utvikle, lede og inspirere egen ledergruppe og organisasjon i regionen 
 • videreføre og forsterke de strategiske utviklingsprosessene 
 • bidra inn i toppledergruppens strategiske vurderinger 
 • sikre gode relasjoner og godt samspill med næringsorganisasjoner, tilsynsobjekter, interesseorganisasjoner og andre offentlige aktører innen sektoren 
 • være pådriver for digitalisering, effektivisering og god virksomhetsstyring 
 • sikre høy faglig kvalitet i alle ledd av organisasjonen 

Kvalifikasjoner:

Det er mange veier inn i denne stillingen, men overordnet sett må ny regiondirektør ha ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Du har en god forståelse for Mattilsynets rolle i samfunnet og hvordan ledergjerningen bør forvaltes i denne konteksten. Samtidig tror vi du kjenner deg igjen i følgende: 

 • høyere utdanning, gjerne innenfor et av fagområdene tilsynet har ansvar for. Har du ikke jobbet direkte innen disse fagområdene, men er en kvalifisert og utviklingsorientert leder som mener du har noe å bidra med er vi likevel interessert i å komme i kontakt med deg. Relevant bakgrunn kan kompensere for kravet om høyere utdanning. 
 • erfaring med å lede organisasjonsutviklingsprosesser og digitaliseringsarbeid 
 • erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte er ønskelig 
 • forståelse for verdikjedene Mattilsynet opererer i 
 • god rolleforståelse knyttet til lederrollen så vel som Mattilsynets rolle som direktorat, veileder, tilsynsmyndighet og klageinstans 
 • evne til å være en samlende, trygg og tydelig leder som kan inspirere både kolleger internt og samarbeidspartnere eksternt 
 • tydelig og klar i kommunikasjonen med interne og eksterne interessenter, inklusive media 
 • gode språkkunnskaper og god fremstillingsevne, både på norsk og engelsk 
 • ledererfaring vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt i ansettelsen, og vi søker en leder som 

 • er trygg og tydelig med styringskraft – en som tar initiativ og driver prosesser fremover 
 • målbærer en tillitsbasert lederstil - er god til å involvere og delegere og oppnår resultater gjennom andre 
 • skaper gode relasjoner og nettverk, samhandler lett med andre internt og eksternt 
 • er strategisk og tenker langsiktig – trigges av å realisere organisatoriske mål 
 • fokuserer på brukerbehov 
 • er fleksibel og utviklingsorientert, står godt i endring 
 • har stor arbeidskapasitet og er ambisiøs på vegne av seg selv og organisasjonen 

Vi tilbyr:

 • inneha en sentral lederrolle i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag hvor mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft står i fokus 
 • bli del av en nyetablert toppledergruppe 
 • være med på en spennende endringsreise der man som leder har stor påvirkningskraft på videre utvikling 
 • være med å utvikle egen region så vel som Mattilsynet som helhet 
 • lede et sterkt fagmiljø med høy kompetanse 

Kontorsted er primært Brumunddal, men den som ansettes må regne med jevnlig besøk og arbeid ved alle kontorene i regionen. Regionskontoret er samlokalisert med deler av hovedkontoret ved utviklingsavdelingen og deler av avdeling brukerdialog og kommunikasjon og avdeling Mjøsområdet, i helt nye og moderne lokaler ved Mjøstårnet i Brumunddal. 

 For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Beate Ottem Svanes eller Bjørn-Olav Høksnes i ISCO Group, tel 22 06 87 00. 

 Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden. 

 

 • Bedrift
  Mattilsynet
 • Søknadsfrist
  25.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Direktorater og tilsynsorgan
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2383, BRUMUNDDAL
  RINGSAKER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4555977
 • Se her for andre jobber fra Mattilsynet
 • Oppdatert 19.05.2022