Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Regional tjenesteansvarlig for kompetanseportaltjeneste

Offentlig forvaltning

Har du lyst på nye utfordringer er stillingen som regional tjenesteansvarlig for kompetanseportaltjenesten kanskje noe for deg?

Stillingen er organisert i avdelingen Kompetanse og utdanning, som leverer tjenester og tilhørende støttesystemer for Kompetanseportalen, Digital læring og Spørreundersøkelser til foretakene i Helse Sør-Øst. Avdelingen består i dag av 29 medarbeidere. Tjenesteansvarlig rapporterer til avdelingsleder.

Regional kompetanseportal understøtter utdanningsforløpet for leger i spesialiseringer. I tillegg er det en løsning for kompetanseplaner som tildeles til alle medarbeidere i regionen. Løsningen brukes også for å dokumentere medarbeidersamtaler og følge opp planlagte og gjennomførte kompetansetiltak.

Formålet med stillingen er:
  - å være bindeledd mellom kunde, forvaltning, leverandører og tjenesteporteføljeansvarlig
  - å ha kontroll på tjenesten, og gjennom analyse utarbeide forslag til videreutvikling av tjenesten
  - å være kontaktpunkt for henvendelser vedrørende Kompetanseportaltjenesten
  - å være aktiv deltaker inn i det tverregionale samarbeidsfora som et bindeledd for forvaltningen i den regionale tjenesten.

Arbeidsoppgaver:

Tjenesteansvarlig skal ha et tett samarbeide med seksjonsleder og være en del av tjenesteteamet og være bindeledd mellom kunde og tjenesteporteføljeansvarlig (TPA) når det gjelder utviklingsbehov.  Du vil bistå i utarbeidelse av utviklingsplaner på kort og lang sikt i samarbeid med TPA og seksjonsleder og sikre koordinering med andre tjenester gjennom tett samarbeid med øvrige tjenesteansvarlige.

Du vil også ha ansvar for:

 • leverandøroppfølging knyttet til kontraktoppfølging, bestilling av utvikling og oppfølging av leveranser
 • å sikre at tjenesteavtalen er oppdatert med korrekt innhold for tjenesten
 • tjenestebudsjettet og kunderapporten
 • at pålagt dokumentasjon i henhold til retningslinjer og krav foreligger, og at dette til enhver tid er oppdaterte til eksempel databehandleravtaler, GDPR og        tjenesteavtaler
 • å avholde faglige møter og fellesarena med kundene og sørge for at det finnes oppdatert opplæringsmateriell
 • at relevant og viktig informasjon videreformidles til avdelingsteamet og seksjonen som forvalter tjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Erfaring fra arbeid med oppfølging av leverandøravtaler
 • Erfaringer med kundedialog ut mot helseforetak
 • God systemforståelse og evne til å se sammenhenger mellom system og fag
 • Bred funksjonell systemforståelse
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Evne til raskt sette seg inn i kundens behov og kunne omskape de til leveranser som gir verdi for kunden
 • Må kunne tenke helhetlig og forstå sammenhenger

Personlige egenskaper:

 • Kunne jobbe selvstendig, men samtidig være en bidragsytere inn i både ledelse- og tjenesteteam 
 • Systematisk og strukturert
 • Selvgående og nysgjerrig
 • God formulerings- og kommunikasjonsevne
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Være en positiv "integrator" som ønsker til å gjøre en forskjell

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i en avdeling som er i utvikling, der du kan være med til å planlegge veien videre for tjenesten
 • Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
 • Godt arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Faglig utfordrende oppgaver
 • Kontinuerlig forbedringsfokus 
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale

Det gjøres oppmerksom på at stillingens innhold og premisser kan endre seg noe, så den som ansettes må være fleksibel med tanke på dette.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25. 

Det planlegges å gjennomføre 1.gangs intervjuer  3. oktober