Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Regional seksjon spiseforstyrrelser søker sykepleier/miljøterapeut i helgestilling

Offentlig forvaltning

RASP gir et spesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. RASP har per i dag døgnenhet for barn, ungdom og familier, døgnenhet for voksne, en intensivpsykiatrisk enhet, en poliklinikk, en kontorenhet og en kompetanseenhet som driver med utstrakt undervisning, veiledning og forskningsaktivitet. Vi samarbeider tett med de lokale spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst samt andre aktuelle aktører. Seksjonen er hjemlet for tvungent psykisk helsevern. Vi holder til i relativt nye og fine lokaler på Ullevål sykehus. 

Ved døgnenhet for barn, ungdom og familier (RASP 1), har vi ledig fast helgestilling i 17,61% (hver 3. helg p.t). til en engasjert sykepleier/ miljøterapeut. Studenter i relevante utdanningsløp er velkomne til å søke (for eksempel sykepleie, psykologi, medisin, vernepleie, barnevern).

Vi er en sprudlende og engasjert gjeng som brenner for arbeidet vårt! På RASP 1 legges hele familien inn til behandling og det er plass til 6 familier samtidig. Varighet på innleggelsene er vanligvis opptil 3 måneder (med påfølgende ettervern ved behov). Vi kan ha sekvensielle innleggelser og jobber også mye ambulant. Vi har skjermingsavsnitt i enheten som benyttes ved behov. 

Overordnet behandlingsmetode er familiebasert terapi, men vi benytter og andre terapeutiske retninger etter pasientens og familiens behov. Miljøterapien er det bærende elementet i behandlingen. Hovedoppdraget vårt er å hjelpe den syke og familien med å løse opp i fastlåste tanke- og handlingsmønstre, legge til rette for mestringsopplevelser, oppøve fleksibilitet og robusthet, finne tilbake livsglede og troen på seg selv, redusere konflikter som kan ha oppstått samt å reetablere/ reparere relasjoner. Vi legger stor vekt på å bygge oppunder foreldres omsorgsrolle, ressurser og tillit til egne vurderinger, samt ivareta søskens behov. Familien er en svært viktig ressurs i behandlingen og vi søker å finne individuelle og fleksible tilpasninger for hver enkelt familie. 

Stillingen vil passe for deg som ønsker å jobbe med familier i store kriser - i en miljøterapeutisk enhet. Høres dette interessant ut for deg? Da ser vi frem til å motta din søknad!

Den som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapi
 • Måltidsstøtte etter FBT's prinsipper (familiebasert terapi)
 • Foreldreveiledning
 • Somatiske og psykiatriske observasjoner og tiltak
 • Planlegge og iverksette miljøterapeutiske tiltak
 • Elektronisk dokumentasjon (DIPS Arena/ Metavision)
 • Holde deg faglig oppdatert
 • Bistå de andre døgnenhetene på RASP ved behov (enhet for voksne samt intensivpsykiatrisk enhet)

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i sykepleie
 • Bachelorgrad i barnevern, sosionom, vernepleie kan vurderes
 • Studenter i relevante helsefaglige utdanninger kan vurderes (eks: sykepleie, barnevern, sosionom, vernepleie, medisin, psykologi)
 • Det er en stor fordel med førerkort klasse B fordi vi arbeider noe ambulant

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • er trygg, stødig og robust
 • trives i en hektisk arbeidshverdag
 • er engasjert, ydmyk og nysgjerrig
 • har gode relasjonelle ferdigheter og samarbeider godt med andre
 • synes det er givende å bistå familier i store kriser

Vi tilbyr:

 • En givende og faglig utviklende arbeidshverdag
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • God opplæring
 • Lønn etter tariff