Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Realfagslærer - Sophie Radich skole

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Kjellervolla skole flytter inn i ny skole, skoleåret 2022/2023, og blir Sophie Radich skole.
Sophie Radich ligger i Lillestrøm by, og vil ha ca. 500 elever på 8. til 10. trinn. Med oss inn i det nye bygget har vi et kompetent og stabilt personale som kan vise til gode elevresultater og et godt skolemiljø. Våre satsningsområder er tett elevoppfølging og tilpasset opplæring gjennom fokus på relasjonsbygging og kvalitet i undervisningen, samt arbeid med grunnleggende ferdigheter. Den nye ungdomsskolen er bygd for 8 paralleller med flerbrukshall og viktige kulturfunksjoner i tillegg. Skolen huser også Lillestrøm kommunes realfagssenter og det nye Newtonsenteret som skal serve alle skolene i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning på 8. til 10. trinn
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Kontaktlæreransvar må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning
 • Undervisning i fagene matematikk, naturfag og programmering
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid og kjennskap til gjeldende lovverk.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Evne til å bygge gode relasjoner  til elever, foresatte og kollegaer
 • Tydelig klasseleder
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Strukturert og selvstendig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veletablert mentorordning med veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkerportalen