Ledig stilling

Færder kommune

Realfagslærer - 100% årsvikariat

Offentlig forvaltning

Teigar ungdomsskole ligger nord på Nøtterøy, nær bygrensen. Skolen har ca 320 elever og rundt 60 ansatte. Skolen er i dag en 4 parallell ungdomsskole med spesialavdeling for ungdomsskoleelever fra hele kommunen. Skolen ledes av rektor og 3 inspektører med ansvar for sine områder.
Teigar ungdomsskole har brukt mye tid på Fagfornyelsen og overordnet del i vårt utviklingsarbeid de siste 4 årene. Vi setter ungdommen i sentrum med fokus på å gi alle elever en mestringsfylt og god ungdomsskoletid, og har for tiden stort fokus på karakterfri vurdering og inkludering. Hos oss jobber lærerne i tospann med delt ansvar for både faglig innhold og vurdering i flere fag, bl.a. norsk, engelsk og matematikk.

Skolens visjon er: Felles ansvar for trivsel og læring.

Vi søker en lærer som:

 • Har solid og relevant utdannelse og praksis.
 • Er utviklingsorientert og endringsvillig og ser skolen i et bredt perspektiv.
 • Kan motivere og inspirere sine medarbeidere til å nå felles mål.
 • Har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.
 • Legger stor vekt på skole- / hjemsamarbeid.
 • Ser elevenes sterke sider.
 • Har eleven i sentrum.
 • Er bevisst sin egen kommunikasjon og kommuniserer godt med både elever, foresatte og ansatte.
 • Kan og vil samarbeide internt på egen skole, med eksterne faggrupper og andre kommunale tjenester.
 • Har god IKT-kompetanse og er opptatt av hvordan digitale verktøy kan berike elevenes læring.
 • Ønskelig med kompetanse i programmering

Oppgaver:

 • Undervise i matematikk og naturfag.
 • Kontaktlærer
 • Elevoppfølging
 • Valgfag

Andre opplysninger:

Alle som skal arbeide i Færderskolen må fremvise tilfredsstillende politiattest iht Opplæringslova §10-9 før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

Færder kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller etnisitet.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Ved et eventuelt intervju må det legges frem CV, samt kopier av attetser og vitnemål dersom disse ikke er lastet opp som vedlegg til søknaden.