Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Raufoss videregående skole - Undervisningsstilling i teknologi- og industrifag

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Raufoss videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling som lærer ved teknologi og industrifag fra 1. august 2024. Vi søker deg som ønsker å bidra til å skape Norges beste yrkesfagskole. Vår kultur er preget av samarbeid og dialog. Våre ansatte er gode rollemodeller, og de har god faglig og relasjonell kompetanse.

Som lærer på Raufoss videregående skole kan du utgjøre en forskjell for elevene. Du vil som ansatt hos oss bidra til at vi skaper gode samfunnsborgere og framtidens fagarbeidere. Evnen til å fylle en slik rolle vil derfor bli vektlagt.

Vi søker deg som

 •  har undervisningskompetanse i teknologi og industrifag
 •  er engasjert og god til å motivere for læring
 •  ser muligheter og er ambisiøs på elevenes vegne
 •  er en trygg og tydelig klasseleder
 •  kan bruke digitale hjelpemidler i undervisning og i annet arbeid
 •  deltar aktivt i profesjonsfellesskapet
 •  er profesjonell i møte med elever, foresatte og skolens samarbeidspartnere
 •  bidrar i det sosiale fellesskapet på skolen

 Vi tilbyr

 • en spennende, krevende og samfunnsviktig jobb
 • helt nytt maskineringsverksted
 • stort nytt sveiseverksted
 • flere arenaer for praktisk undervisning i pneumatikk, hydraulikk, robotisering og 3D printing
 • bruk av høyteknologisk utstyr på skolen og i læringsfabrikken
 • tett dialog mellom industri og elev
 • gode undervisnings- og arbeidsforhold i nyoppussede lokaler
 • skolen er del av et kompetansemiljø med nær tilknytning til næringslivet i regionen
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast undervisningsstilling i teknologi og industrifag
 • tiltredelse 1.august 2024

 Arbeidsoppgaver

 •  samarbeid om planlegging og gjennomføring av undervisning
 • oppfølging av elever, både faglig, pedagogisk og sosialt
 • oppfølging av elever ute i praksis
 • bidra til at elever får lærlingkontrakt
 • samarbeid og utviklingsarbeid, både i fagteam og på skolen som helhet
 • kontaktlæreransvar kan bli tillagt stillingen
 • fagutvikling både individuelt og i samarbeid med kollegaer

 Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant fagbrev innenfor teknologi- og industrifag
 • teknisk fagskole
 • formell pedagogisk utdanning slik som yrkesfaglærerutdanning eller tilsvarende, eller vilje til å gjennomføre dette
 • ha et godt nettverk i det regionale arbeidslivet og da spesielt industrien
 • gode digitale ferdigheter
 • utviklingsorientert person som ønsker å påvirke skolens teknologiske og digitale bruk
 • god og oppdatert kjennskap til HMS, kvalitet og dokumentasjon 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.