Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Raufoss videregående skole - Undervisningsstilling i realfag

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Raufoss videregående skole har ledig inntil 200% fast stilling som lærer i realfag fra 1. august 2024.

Vi søker deg som

 •  har undervisningskompetanse i matematikk og naturfag
 •  er engasjert og god til å motivere for læring
 •  ser muligheter og er ambisiøs på elevenes vegne
 •  er en trygg og tydelig voksen
 •  kan bruke digitale hjelpemidler i undervisning og i annet arbeid
 •  er oppdatert på fagfornyelsen
 •  deltar aktivt i profesjonsfellesskapet
 •  er profesjonell i møtet med elever, foresatte og skolens samarbeidspartnere
 •  bidrar i det sosiale fellesskapet på skolen

  Vi tilbyr

 •  en spennende, krevende og samfunnsviktig jobb
 •  gode kolleger og et godt arbeidsmiljø
 •  gode undervisnings- og arbeidsforhold i nyoppussede lokaler
 •  lønn etter gjeldende avtaleverk
 •  fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 •  undervisningsstilling i matematikk og naturfag

 Arbeidsoppgaver

 •  undervisning i matematikk og naturfag, både på yrkesfag og studieforberedende
 •  undervisning i matematikk i kombinasjonsklassen som er et tilbud for elever som har kort botid i Norge.
 •  kontaktlæreransvar kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 •  undervisningskompetanse i matematikk og naturfag, gjerne på hovedfag- eller masternivå (minimum 60 studiepoeng per fag)
 •  formell pedagogisk utdanning
 •  erfaring fra skoleverket
 •  gode digitale ferdigheter og kunnskap om programmering

 Ønskede egenskaper

 •  gode samarbeidsevner
 •  har et stort hjerte for elevenes læring og utvikling
 •  vilje til å ta del i skolens utviklingsarbeid
 •  gode ferdigheter innen klasseledelse

 Søknad

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy

etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med

innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra

offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

 

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

    

 

 

 

Søknadsfrist          18.juni 2024.                                               Utlyst dato     05. juni 2024                                                   Vårref                 

 

Kontaktperson

Avdelingsleder Ane Kristin Rogstad, tlf: 936 03 697 anerog@innlandetfylke.no

Rektor Vegar Sommerstad, tlf: 995 21 898 vegsom@innlandetfylke.no