Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Raufoss videregående skole - Undervisningsstilling i realfag

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Raufoss videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling som lærer i realfag fra 1. august 2022.

Vi søker deg som

 •  har undervisningskompetanse i fysikk, matematikk og naturfag
 •  er engasjert og god til å motivere for læring
 •  ser muligheter og er ambisiøs på elevenes vegne
 •  er en trygg og tydelig voksen
 •  kan bruke digitale hjelpemidler i undervisning og i annet arbeid
 •  er oppdatert på fagfornyelsen
 •  deltar aktivt i profesjonsfellesskapet
 •  er profesjonell i møtet med elever, foresatte og skolens samarbeidspartnere
 •  bidrar i det sosiale fellesskapet på skolen

Vi tilbyr

 •  en spennende, krevende og samfunnsviktig jobb
 •  gode kolleger og et godt arbeidsmiljø
 •  lønn etter gjeldende avtaleverk
 •  fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 •  undervisningsstilling i fysikk, matematikk og naturfag

Arbeidsoppgaver

 •  undervisning i fysikk på tekniske allmenne fag (TAF)
 •  undervisning i matematikk og naturfag på både yrkesfag og studieforberedende
 •  kontaktlæreransvar kan bli tillagt stillinga

Ønskede kvalifikasjoner

 •  erfaring fra skoleverket
 •  undervisningskompetanse i fysikk på master- eller hovedfagsnivå
 •  undervisningskompetanse i matematikk og naturfag, minimum 60 studiepoeng per fag
 •  formell pedagogisk utdanning
 •  gode digitale ferdigheter og kunnskap om programmering

Ønskede egenskaper

 •  gode samarbeidsevner
 •  har et stort hjerte for elevenes læring og utvikling
 •  vilje til å ta del i skolens utviklingsarbeid
 •  gode ferdigheter innen klasseledelse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.