Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Raufoss videregående skole - Undervisningsstilling i norsk

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

                                            

 

Raufoss videregående skole - Undervisningsstilling i norsk

 

Beskrivelse

 Raufoss videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling som lærer i norsk

  Vi søker deg som

 •  har undervisningskompetanse i norsk
 •  er engasjert og god til å motivere for læring
 •  tilpasser og varierer undervisningen din i henhold til læreplaner og elevens forutsetninger
 •  er en trygg og tydelig voksen
 •  kan bruke digitale hjelpemidler i undervisning og i annet arbeid
 •  er oppdatert på fagfornyelsen
 •  deltar aktivt i profesjonsfellesskapet
 •  er profesjonell i møtet med elever, foresatte og skolens samarbeidspartnere
 •  bidrar i det sosiale fellesskapet på skolen
 •  

 Vi tilbyr

 •  en spennende, krevende og samfunnsviktig jobb
 •  gode kolleger og et godt arbeidsmiljø
 •  lønn etter gjeldende avtaleverk
 •  fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 •  en norskstilling med en overkommelig rettebyrde

 Om stillingen

 •  undervisningsstilling i norsk, eventuelt norsk i kombinasjon med andre fellesfag

Arbeidsoppgaver

 •  undervisning på både studieforberedende, påbygg og yrkesfag
 •  kontaktlæreransvar kan bli tillagt stillingen

 Ønskede kvalifikasjoner

 •  erfaring fra skoleverket
 •  formell undervisningskompetanse, fortrinnsvis på master- eller hovedfagsnivå, minimum 60 studiepoeng
 •  gode digitale ferdigheter

 Ønskede egenskaper

 •  gode samarbeidsevner
 •  har et stort hjerte for elevenes læring og utvikling
 •  vilje til å ta del i skolens utviklingsarbeid
 • gode ferdigheter innen klasseledelse

 

Søknad

 

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

 Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.             

 Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

 Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

 Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

 Søknadsfrist       06.062023                                                  Utlyst dato          16.05.2023                                              Vårref                 

 

Kontaktperson

Avdelingsleder Ane Kristin Rogstad, tlf: 936 03 697 anerog@innlandetfylke.no

Rektor Vegar Sommerstad, tlf: 995 21 898 vegsom@innlandetfylke.no