Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Raufoss videregående skole - Undervisningsstillinger i fellesfag

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Raufoss videregående skole har ledig inntil 200% stilling som lærer i fellesfag fra 1. august 2024, hvorav inntil 100% er vikariat og inntil 100% er fast. Deler av stillingene vil være knyttet til skolens innførings- og kombinasjonsklasser, i tillegg til undervisning i andre fellesfag i ordinære klasser. Innføringsklassen består av elever som nylig har ankommet Norge. Kombinasjonsklasse er et tilbud til elever mellom 16 og 24 år med kort botid og som får tilrettelagt grunnskoleopplæring.  

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse i fellesfagene, fortrinnsvis i engelsk og matematikk
 • har gode kunnskaper om elever fra andre kulturer
 • er engasjert og god til å motivere for læring
 • ser muligheter og er ambisiøs på elevenes vegne
 • tilpasser og varierer undervisningen i henhold til elevens forutsetninger
 • er en trygg og tydelig klasseleder
 • er fleksibel
 • kan bruke digitale hjelpemidler i undervisning og i annet arbeid
 • deltar aktivt i profesjonsfellesskapet
 • er profesjonell i møte med elever, foresatte og skolens samarbeidspartnere
 • bidrar i det sosiale fellesskapet på skole

 Vi tilbyr

 •  en spennende, krevende og samfunnsviktig jobb
 •  gode kolleger og et godt arbeidsmiljø
 •  gode undervisnings- og arbeidsforhold i nyoppussede lokaler
 •  lønn etter gjeldende avtaleverk
 •  fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

  Om stillingene

 •  100% fast undervisningsstilling i kombinasjonsklassen og i andre fellesfag på yrkesfag
 •  100% vikariat
 •  tiltredelse 1. august 2024

Arbeidsoppgaver

 •  undervisning i fellesfag på yrkesfag og i kombinasjonsklassene i et to-lærersystem, eller i mindre grupper
 •  samarbeid om planlegging og gjennomføring av undervisning
 •  samarbeid og utviklingsarbeid, både i fagteam og på skolen som helhet
 •  kontaktlæreransvar kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 •  erfaring fra skoleverket
 •  erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige elever
 •  formell undervisningskompetanse i engelsk og matematikk, minimum 60 studiepoeng i hvert undervisningsfag. Det er også en fordel med   undervisningskompetanse i norsk for minoritetsspråklige
 •  gode digitale ferdigheter

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.