Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Raufoss videregående skole - Undervisningsstilling i ambulansefag (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Raufoss videregående skole har ledig inntil 100% vikariat som lærer i ambulansefag skoleåret 2023-2024.

 

 Vi søker deg som

 •  har akuttmedisinsk kompetanse
 •  har undervisningskompetanse
 •  er engasjert og god til å motivere for læring
 •  tilpasser og varierer undervisningen din i henhold til læreplaner og elevens forutsetninger
 •  er en trygg og tydelig voksen
 •  er en målrettet klasseleder med vennlig tydelighet
 •  kan bruke digitale hjelpemidler i undervisning og i annet arbeid
 •  er oppdatert på fagfornyelsen
 •  deltar aktivt i profesjonsfellesskapet
 •  er profesjonell i møte med elever, foresatte og skolens samarbeidspartnere
 •  bidrar i det sosiale fellesskapet på skolen

 

Vi tilbyr

 •  en spennende, krevende og samfunnsviktig jobb
 •  et kompetansemiljø med nær tilknytning til næringslivet i regionen
 •  gode kolleger og et godt arbeidsmiljø
 •  lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 •  inntil 100% vikariat for skoleåret 2023-2024, med tiltredelse fra 01.08. 2023
 •  undervisningsstilling i ambulansefag

 Arbeidsoppgaver

 •  undervisning i programfag og yrkesfaglig fordypning
 •  bidra til at alle elever skal fullføre og bestå sin utdanning
 •  kontaktlærer
 •  oppfølging av elever i praksis
 •  samarbeide med kolleger internt på skolen og videreutvikle og drifte utdanningsprogrammet
 •  delta positivt i skolens utviklingsarbeid 

 Kvalifikasjonskrav

 •  erfaring fra ambulansetjenesten
 •  fagbrev i ambulansefag og/eller sykepleier/paramedic
 •  erfaring fra skoleverket
 •  formell undervisningskompetanse, PPU eller YFL 

Ønskede kvalifikasjoner

 •  gode digitale ferdigheter
 •  har et godt nettverk i regionalt arbeidsliv knyttet til fagretningen 

Ønskede egenskaper

 •  gode samarbeidsevner
 •  har et stort hjerte for elevenes læring og utvikling
 •  vilje til å ta del i skolens utviklingsarbeid
 •  gode ferdigheter innen klasseledelse

  

Søknad

 

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss.  

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.             

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

 

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Søknadsfrist       29.03.2023                                                  Utlyst dato            07.03.2023                                            Vårref                 

 

Kontaktperson

Assisterende rektor Gunhild Dragerengen Smestad, tlf.: 99358012 gunsme@innlandetfylke.no

Rektor Vegar Sommerstad, tlf: 995 21 898 vegsom@innlandetfylke.no