Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Raufoss videregående skole - Undervisningsstilling i kroppsøving og sosiologi (vikariat)

Bekrivelse

Raufoss videregående skole har ledig inntil 70 % vikariat i undervisningsstilling i kroppsøving og sosiologi fra 30. november 2020.

Vi søker deg som 

 • har utdanning som faglærer i kroppsøving eller annen faglig og pedagogisk utdanning innen idrett
 • har samfunnsfag, fortinnsvis sosiologi, i fagkretsen 
 • er en tydelig klasseleder
 • bygger gode relasjoner med elevene
 • tilpasser og varierer undervisningen i henhold til læreplaner og elevens forutsetninger
 • samarbeider med kollegene dine for å utvikle et godt læringsmiljø

Vi tilbyr 

 • en spennende og samfunnsviktig jobb
 • et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen 

 • vikariat i inntil 70%
 • vikariat fra 30.11.2020 til 28.02.2021
 • ligger under skolens avdeling for fellesfag
 • stillingen kan deles i to
 • lar seg kombinere med studier/ deltidsjobb
 • tilsetting er betinget av godkjent politiattest
 • skolen er en IA-bedrift

Arbeidsoppgaver 

 • undervisning i kroppsøving på både yrkesfag og på studieforberedende utdanningsprogram
 • undervisning i sosiologi på påbygg
 • samarbeid på avdelings- og fagteamnivå, samt samarbeid med skolens øvrige ansatte

Ønskede kvalifikasjoner 

 •  faglærer i kroppsøving eller utdanning innen idrett i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning
 •  60 studiepoeng i sosiologi

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.