Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

RASP søker psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi

Offentlig forvaltning

Ved Regional seksjon spiseforstyrrelser, Enhet for barn, ungdom og familier (RASP 1), har vi ledig fast stilling som psykologspesialist/ psykolog.

RASP gir et spesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. RASP har per i dag døgnenhet for barn, ungdom og familier, døgnenhet for voksne, en intensivpsykiatrisk enhet, en poliklinikk, en kontorenhet og en kompetanseenhet som driver med utstrakt undervisning, veiledning og forskningsaktivitet. Det er nært samarbeid mellom kompetanseenheten og de ulike kliniske enhetene i seksjonen. Vi samarbeider også tett med de lokale spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst samt andre aktuelle aktører. Seksjonen er hjemlet for tvungent psykisk helsevern. Vi holder til i relativt nye og fine lokaler på Ullevål sykehus.  

På RASP 1 legges hele familien inn til behandling og det er plass til 6 familier samtidig. Varighet på innleggelsene er vanligvis opptil 3 måneder (med påfølgende ettervern ved behov). Vi kan ha sekvensielle innleggelser og jobber også mye ambulant. Vi har skjermingsavsnitt i enheten som benyttes ved behov. 

Overordnet behandlingsmetode er familiebasert terapi, men vi benytter og andre terapeutiske retninger etter pasientens og familiens behov. Miljøterapien er det bærende elementet i behandlingen.

Hovedoppdraget vårt er å hjelpe familiene med å løse opp i fastlåste tanke- og handlingsmønstre, legge til rette for mestringsopplevelser, oppøve fleksibilitet og robusthet, finne tilbake livsglede og troen på seg selv, redusere konflikter som kan ha oppstått samt å reetablere/ reparere relasjoner. Vi legger stor vekt på å bygge oppunder foreldres omsorgsrolle, ressurser og tillit til egne vurderinger, samt ivareta søskens behov. Familien er en svært viktig ressurs i behandlingen og vi søker å finne individuelle og fleksible tilpasninger for hver enkelt familie. 

Stillingen vil passe for deg som ønsker å jobbe med familier i store kriser - i en miljøterapeutisk enhet. Høres dette interessant ut for deg? Da ser vi frem til å motta din søknad!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Vi ønsker oss en psykologspesialist med bred klinisk erfaring og med stort faglig engasjement! 

Arbeidsoppgavene er blant annet å:

 • ha behandlingsansvar og forvalte TPH-ansvar for pasienter/familier 
 • gjennomføre utredning ved behov (EDE, Mini og andre utredningsverktøy som er aktuelle)
 • ha samtaleterapi med ungdom og foreldre (foreldresamtaler, familiesamtaler og individualsamtaler)
 • delta i ambulant arbeid
 • delta i ukentlige inntaksmøter og fagråd i enheten
 • samarbeide med 2. og 1.linjetjenesten, skoler og evt. andre aktuelle (samarbeidsmøter minimum 2.hver uke)
 • ha delt ansvar for gruppeterapier/ internundervisning
 • bidra til fagutvikling i enheten og på seksjonen
 • dokumentere i DIPS Arena
 • veilede studenter og gi opplæring til kollegaer

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Ønskelig med godkjent spesialisering, fortrinnsvis i barne- og ungdomspsykologi. Kandidater som nærmer seg spesialisering er velkomne til å søke
 • Erfaring med familiearbeid og arbeid med barn/ungdom
 • Vedtaksansvar er ønskelig, men ikke et absolutt krav. Det forutsettes at vedtakskompetanse oppnås innen rimelig tid.
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra arbeid med barn/ungdom, gjerne fra akuttpsykiatri

Personlige egenskaper:

 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du er fleksibel, nysgjerrig og strukturert
 • Du er trygg på deg selv, robust, er ydmyk og har stor tillit til andre
 • Du tåler høyt arbeidstrykk og liker å jobbe med familier i store kriser
 • Du er på tilbudssiden og bistår med forefallende oppgaver som må gjøres i en travel hverdag
 • Du har god systemisk forståelse
 • Du bidrar til glede og humor i arbeidshverdagen

Vi tilbyr:

 • En faglig inspirerende og utfordrende arbeidshverdag
 • Et svært inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi er uredde og tør å utfordre oss selv i møte med pasientene/familiene vi skal hjelpe.
 • Høyt faglig nivå med jevnlig faglig påfyll/veiledning  
 • Ukentlig internundervisning (både interne og eksterne forelesere)
 • Felles fredagslunsj