Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

RASP 1 søker engasjert psykologspesialist!

Offentlig forvaltning

Ved Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Døgnenhet for barn, ungdom og familier (RASP 1), har vi fra 1.oktober ledig fast 100% stilling som psykologspesialist.

RASP gir et spesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst, og samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten i regionen. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. RASP har p.t. døgnenhet for barn/ungdom/familier, døgnenhet for voksne, intensivpsykiatrisk enhet, poliklinikk, kontorenhet og kompetanseenhet som driver med utstrakt undervisning, veiledning og forskningsaktivitet. Det er nært samarbeid mellom kompetanseenheten og de kliniske enhetene, og medarbeiderens faglige utvikling vektlegges med mulighet for internt arrangerte kurs, samt eksterne.

På RASP 1 legges hele familien inn til behandling og vi har plass til 6 familier. Overordnet behandlingsmetode er familiebasert terapi og barnet/ungdommen blir hovedsakelig innlagt sammen med sine foreldre og evt. søsken. Miljøterapien er det bærende elementet i behandlingen. De aller fleste som blir innlagt hos oss har mottatt FBT i sin lokale polikliniske -/døgnbehandling uten at det, av mange ulike grunner, har ført til varig tilfriskning. Det vil si at vi på RASP må være lydhøre, stødige og kreative for å finne måter vi kan hjelpe familiene på: Hva har fungert i behandlingen, hva må vi gjøre annerledes og hva skal skje etter innleggelse på RASP. Dette arbeidet skjer alltid i samarbeid med familien og henviser.

Hovedarbeidet ditt som psykologspesialist vil være å hjelpe ungdommen og foreldrene med å løse opp i tanke- og handlingsmønstre som kan ha blitt fastlåst, legge til rette for mestringsopplevelser, bidra til at de oppøver fleksibilitet og robusthet og finner tilbake livsglede og troen på seg selv, redusere konflikter som kan ha oppstått samt å reetablere/ reparere relasjoner. Som behandler kan du også jobbe som gruppeterapeut med de forskjellige familiemedlemmene. Vi legger stor vekt på å bygge opp under foreldres omsorgsrolle, ressurser og tillit til egne vurderinger, samt ivareta søskens behov. Vi samarbeider tett i tverrfaglige team, noe vi ser på som en forutsetning for å lykkes med hjelp og behandling. Varighet på innleggelsene er vanligvis opptil 3 måneder (som oftest med påfølgende ettervern), med samarbeidsmøter 2. hver uke. Vi jobber mye ambulant underveis i oppholdet hos oss - vi er kreative og tilpasser oss mye for å finne de beste løsningene for hver enkelt familie. Vi har også god erfaring med sekvensielle innleggelser i samarbeid med familiene og de lokale hjelpetjenestene.
Vi har skjermingsavsnitt i enheten som benyttes ved behov. 

Stillingen vil passe for deg som ønsker å hjelpe familier i store kriser - i en miljøterapeutisk enhet. Høres dette interessant ut for deg? Da ser vi frem til å motta din søknad!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

Vi ønsker oss en psykologspesialist med bred klinisk erfaring og med stort faglig engasjement! 

Arbeidsoppgavene er blant annet å:

 • ha behandlingsansvar for pasienter/familier
 • faglig ansvar og forvaltning av vedtak etter lov om psykisk helsevern
 • ha samtaleterapi med ungdom og foreldre (foreldresamtaler, familiesamtaler og individualsamtaler)
 • gjennomføre utredning ved behov
 • delta i ambulant arbeid
 • delta i ukentlige inntaksmøter og fagråd i enheten
 • samarbeide med 2. og 1.linjetjenesten, skoler og evt. andre aktuelle (samarbeidsmøter minimum 2.hver uke)
 • ha delt ansvar for gruppeterapier/ internundervisning
 • bidra til fagutvikling i enheten og på seksjonen
 • dokumentere i DIPS Arena
 • veilede studenter og gi opplæring til kollegaer

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Godkjent spesialisering, fortrinnsvis innen barne- og ungdomspsykologi
 • Erfaring med familiearbeid
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra arbeid med barn/ungdom, gjerne fra akuttpsykiatri
 • Vedtakskompetanse er ønskelig, men ikke et absolutt krav. Det forutsettes dog at vedtakskompetanse oppnås innen rimelig tid

Personlige egenskaper:

 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du er fleksibel, nysgjerrig og strukturert
 • Du er trygg på deg selv, robust, ydmyk og har stor tillit til andre
 • Du har god systemisk forståelse
 • Du tåler høyt arbeidstrykk og liker å hjelpe og samarbeide med familier i store kriser
 • Du er på tilbudssiden og bistår med forefallende oppgaver som må gjøres i en travel hverdag
 • Du bidrar med humor og latter i arbeidshverdagen

Vi tilbyr:

 • En faglig inspirerende og utfordrende arbeidshverdag
 • Et svært inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi er en robust og uredd gjeng som utfordrer oss selv i møte med pasientene/familiene vi skal hjelpe
 • Høyt faglig nivå med jevnlig faglig påfyll/veiledning
 • Ukentlige psykologmøter ved seksjonen
 • Ukentlige tverrfaglige møter med alle behandlere ved seksjonen
 • Ukentlig internundervisning (både interne og eksterne forelesere)
 • Felles fredagslunsj