Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Radiograf, fast 100 % stilling 

Offentlig forvaltning

Bildediagnostikk Elverum har en ledig stilling for radiograf:

En fast stilling ledig f.o.m. 01.01.24

 

 

Vi har ledig stilling for deg som ønsker å arbeide i ett faglig spennende og godt arbeidsmiljø. 

Divisjon Elverum-Hamar har én felles bildediagnostikk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere.

 

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget. Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Det er også eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på SI Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk. Seksjon for nukleærmedisin på SI Elverum er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og PET CT. Det utføres årlig ca. 100 000 undersøkelser. 

 

Ved internt opprykk eller dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger eller vikariater ved avdelingen, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger.

 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som radiograf
 • Ha gode generelle IT-kunnskaper
 • MR kompetanse, eller ønske om å tilegne seg dette

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner og norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å samarbeide godt med ulike yrkesgrupper
 • En positiv, reflekterende og løsningsorientert holdning
 • Endringsvilje og fleksibel innstilling
 • Kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En faglig interessant jobb innen innen MR, CT og konvensjonell røntgen
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • SI Aktiv - idrettslaget for de ansatte 
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.