Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Radiograf / Bioingeniør - fast stilling.

Offentlig forvaltning

Radiologisk avdeling har ca.100 000 henviste pasienter pr. år. Avdelingen betjener fylkets befolkning med generelle radiologitjenester og har områdefunksjon for Vestfold/Telemark innen karintervensjon og PET/CT. Det er til sammen 29 overlegestillinger, 12 leger i spesialisering, ca 80 radiografer/bioingeniører og 23 merkantilt ansatte  ved avdelingen.

Vi har ledig:
2 x 100% fast stilling som bioingeniør/radiograf til nukleærmedisinsk seksjon. 

Nukleærmedisin er en faggruppe underlagt Radiologisk avdeling, Klinikk medisinsk diagnostikk. Per i dag er 2 overleger, 1 LIS-lege, 3 faste bioingeniører i tillegg til radiografer som roterer fra 3-delt turnus, tilknyttet faggruppen. SiV er godkjent som utdanningsinstitusjon for nukleærmedisin.
Faggruppen har et fullstendig repertoar av ordinære nukleærmedisinske undersøkelser, med planare undersøkelser, SPECT-CT og PET/CT-undersøkelser.
PET/CT behovet er raskt økende og sykehusområdet trenger derfor å utvide PET-virksomheten. Til det trenger vi flere dyktige medarbeidere som kan utvide og utvikle den samlede nukleærmedisinske aktiviteten. Er du vår nye kollega?

Vi ser frem til å høre fra deg! 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av undersøkelser ved nukleærmedisinsk seksjon, herunder bildetagning med gammakamera og CT, PET/CT og Hot-lab med tilvirkning av radiofarmaka.
 • Injeksjon og forberedelse av pasienter-
 • Prosessering av undersøkelser før de sendes videre til legene for beskrivelse.
 • Nært samarbeid med seksjonens leger.
 • Samarbeide med andre avdelinger og profesjoner.
 • Ta del i oppgaver som til en hver tid ligger til seksjonen og avdelingen.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør eller radiograf. 
 • Ønskelig med erfaring fra nukleærmedisinsk virksomhet.
 • Ønskelig med videreutdanning i nukleærmedisin.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner i forhold til pasienter og ulike ansattgrupper
 • Du er motivert og faglig engasjert.
 • Positiv holdning til endringer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et engasjert og dynamisk arbeidsmiljø med stor variasjon i de daglige gjøremål.
 • Et aktivt fagmiljø med stort faglig engasjement.
 • Et godt tverrfaglig samarbeid.
 • Et godt og trygt arbeidsmiljø med faglig fokus.
 • Sykehuset ligger sentralt i Vestfold med gode buss -og tog forbindelser, samt kort avstand til Oslo. For mer informasjon om Vestfold, se www.visitvestfold.no

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.