Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Radiograf

Offentlig forvaltning

Radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV) har ca.160 ansatte med driftssteder i Tønsberg og Larvik.  Avdelingen er teknisk oppdatert og fulldigitalisert med Sectra PACS/RIS. Vi tilbyr undersøkelser innenfor generell radiologi inklusive en ambulant tjeneste, CT, MR, UL, nukleærmedisin, PET CT samt angio/intervensjon. Avdelingen har også et eget Brystdiagnostisk senter. I november 2021 startet sykehuset drift i nytt akuttsenter og her har Radiologisk avdeling både røntgen- og CT-lab, samt ultralyd. I 2023-24 vil avdelingen ekspandere ytterligere ved å ta i bruk nye arealer for CT og MR, samt utvide maskinparken.

Vi søker:

Radiograf - 12 mnd vikariat i 100% stilling, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest/etter avtale.

Stillingen inngår i avdelingens  3-delte turnus.

Vi ser etter deg med faglig engasjement, som tar initiativ og evner å jobbe selvstendig.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av undersøkelser ved generell radiologi og CT
 • Tilrettelegge og assistere radiolog på ultralyd
 • Samarbeide med andre avdelinger og profesjoner
 • Ta del i oppgaver som til en hver tid ligger til avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert radiograf
 • Radiograffaglig erfaring og kompetanse blir vektlagt       
 • Ønskelig med erfaring fra CT   
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk godt både skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse      

Personlige egenskaper:

 • Ha interesse og vilje til å ta ansvar for fag og fagutvikling
 • Ha yrkesfaglig stolthet og kunne se radiografens viktige rolle i sykehusets oppdrag i helsevesenet
 • Må være en god teamarbeider med gode kommunikasjonsevner i et hektisk miljø
 • Kunne vise vilje til å ta ansvar og finne løsninger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt                       

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utfordringer
 • Arbeid på en avdeling med stort faglig engasjement i et sykehus i stadig utvikling

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.