• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6863, LEIKANGER
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4711670
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 01.08.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Rådgjevar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune har ledig 100% fast stilling som rådgjevar i sone Leikanger.

Til stillinga ligg eit stedfortredaransvar til drift, utvikling og koordinering av tiltak innan for tenesteområdet. Stillinga er underlagt avdelingsleiar i Bu- og miljøtenesta sone Leikanger. Stillinga er ledig frå snarast.

Bu- og miljøtenesta i Sogndal kommune har ansvar for tenester til menneske med ulike typar nedsett funksjonsevne. Tenestemottakarar er personar med funksjonsnedsetting som skuldast medfødd eller erverva tilstandar. Tenesta omfattar personleg assistanse, opplæring i dagleglivet, tilrettelagde bustader, dagtilbod og fritidstilbod.

Arbeidsoppgåver:

 • Stedfortredar og leiarstøtte for avdelingsleiar i sone Leikanger
 • Samarbeid med pårørande, andre instansar og andre einingar i kommunen
 • Du må pårekne endringar i oppgåver i samband med organisatoriske og strukturelle endringar

 

Kvalifikasjonar:

 • Relevant helse- sosialfagleg og/eller pedagogisk utdanning på høgskule- og/eller universitetsnivå eller andre relevante fag.
 • Kjennskap til/erfaring med menneske med nedsett funksjonsevne
 • Ønskjeleg med leiarerfaring
 • Ønskjeleg med kunnskap om bemanningsplan, turnus og lovverk som regulerer dette.
 • Fordel med kjennskap til helse- og omsorgstenestelova kap 9
 • Fordel med kjennskap/erfaring med Gerica, Visma Flyt ressursstyring, Visma Enterprise og Microsoft 365
 • Fordel med kjennskap/erfaring med samhandling med tillitsapparatet

 

Personlege eigenskapar:

 • Likar å bygge lag og felles kultur
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til strukturert og heilskapleg arbeid
 • Er aktivt lyttande, nysgjerrig og løysingsorientert

 

 Spesielle vilkår for stillinga: 

Den som vert tilsett må leggje fram: 

- Politiattest av ny dato 

  

Me tilbyr: 

 •  Ein spanande jobb med kjekke kollegaer. 
 •  Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 •  Gode velferdsordningar 
 •  Løn etter avtale

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.


Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit.

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6863, LEIKANGER
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4711670
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 01.08.2022