• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4653832
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 03.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Rådgjevar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bustadkontoret i Sogndal Kommune er eit nyetablert kontor og har ansvar for tildeling av kommunale bustader og Husbanken sine verkemiddel (startlån, bustøtte og tilskotsmidlar). Bustadkontoret er eit servicekontor med oppfølging av søkjarar, leigetakarar og har eit tett samarbeid med dei andre tenestene i kommunen.

Me søkjer etter Rådgjevar i 100% fast stilling med ansvar for Husbanken sin verkemiddel i kommunen. Andre arbeidsoppgåver vil vere sakshandsaming av søknader om kommunal bustad, utviklingsarbeid og bustadsosialt arbeid.

 

Arbeidsoppgåver

 • Samtaler og oppfølging av søkjarar
 • Sakshandsaming av husbankens verkemidlar
 • Oppfølging av nye og eldre lånesaker
 • Ulike prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Tildeling av kommunale bustader
 • Oppfølging av leigetakarar

 

Ynskja kvalifikasjonar:

 • Sosialfagleg utdanning på Bachelor nivå
 • God økonomiforståing og interesse for bustadsosialt arbeid
 • Gode kommunikasjon ferdigheiter
 • Erfaring med vedtaksarbeid
 • Beherske norsk, munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar og samarbeidsevne vil bli vektlagd

 

Me tilbyr: 

 • Eit spennande fagfelt i vekst
 • Eit positivt og energisk arbeidsmiljø  
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • Gode velferdsordningar 
 • Moglegheit til å påverka eigen arbeidsdag
 • Moglegheit til utvikling av eigen kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Løn etter avtale 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4653832
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 03.06.2022