Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Rådgivere - Samferdsel

Offentlig forvaltning

Vil du være med å utvikle mobilitetstilbudet i Trøndelag?

Vi har nå ledig to faste stillinger som rådgiver/spesialkonsulent i seksjon mobilitet. Hos oss får du jobbe for utvikle trøndernes "evne til å kunne reise og muligheten til å slippe". 

Trøndelag fylkeskommune har en viktig rolle og et stort ansvar for samferdsløsningene i fylket. I seksjonen mobilitet jobber ti kompetente og motiverte medarbeidere med stor respekt for fylkeskommunens samfunnsoppdrag. Vi er en av tre seksjoner i samferdselsavdelingen og utvikler blant annet:

 • samferdselsløsninger som bygger opp under målet om et klimanøytralt transporttilbud
  • teknologiskiftet innenfor ferge og hurtigbåt
  • bildeling- og samkjøringsløsninger samt prosjektet "reisekutt" med formål å redusere reiseomfang
 • fylkeskommunes strategier og samspill innen jernbane, luftfart, godstrafikk og utbygging av bredbånd
 • miljøpakkesamarbeidet

Arbeidsoppgaver:

Vi lyser ut to stillinger:

 • den ene stillingen vil jobbe med utviklingen av nye transportløsninger, for tiden Miljøpakkens teknologiprosjekt og utviklingen av maritime lav- og nullutslippsløsninger. 
 • den andre stillingen vil jobbe bredt innenfor mobilitetsseksjonens portefølje, avhengig av interesse og kompetanse; strategier og samspill innen jernbane, luftfart, godstrafikk og utbygging av bredbånd. 

Arbeidsoppgavene dine vil kunne variere over tid, avhengig av våre behov og din interesse og kompetanse. I begge stillingene vil det være tett samspill internt og eksternt. God oppgaveløsning vil være avhengig av at du bidrar til å skape positive relasjoner og får til godt samspill i til tider komplekse nettverk.

Kvalifikasjoner:

 • du har høyere relevant utdanning, minimum på bachelornivå. Utdanningsnivå og erfaring vil avgjøre om stillingen innplasseres som spesialkonsulent eller rådgiver. 
 • vi ønsker at minst en av de som ansettes har økonomi i fagkretsen.

Vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne til å søke. 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som

 • trives i flerfaglig samspill 
 • kommuniserer godt, vekker tillit og har et positivt menneskesyn
 • arbeider strukturert og selvstendig
 • søker kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og er utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og at nyansettelser bidrar med utfyllende kompetanser. 

Vi tilbyr:

 • muligheten til å bidra til å utvikle Trøndelag sammen med dyktige kollegaer 
 • stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Andre opplysninger:

Fylkeskommunen ønsker en balansert og mangfoldig sammensetning av ansatte. Vi har fylkeshus både på Steinkjer og i Trondheim og de fleste seksjoner har ansatte begge steder. Stillingene vil ha oppmøtested Trondheim eller Steinkjer, og du må regne med noe reising.