Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver/spesialrådgiver - kvalitet og pasientsikkerhet

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vi ønsker at kvalitetsarbeidet skal være godt integrert i hele vår virksomhet og i alt vi gjør av fag, forskning og forbedringsarbeid. Pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid er sentralt for arbeid med pasientmateriale.
Vi søker derfor en person som alltid setter kvalitet og pasientsikkerhet i sentrum, som er handlekraftig, strukturert og selvgående, og som har evnen til å skape tillit og bygge relasjoner. Stillingen inngår i avdelingsleders stab.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Arbeidsoppgaver:

 • Forbedringsprosjekter
 • Vedlikehold og utvikling av avdelingens kvalitetssystemer
 • Intern opplæring innen kvalitetssystemer
 • Oppfølging av avdelingens avvikshåndtering
 • Revisjonsarbeid
 • Akkrediteringsarbeid
 • Generell bistand med kvalitetsarbeid i avdelingen

Kvalifikasjoner:

Krav:

 • Laboratorierelatert utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå
 • Utdanning eller god forståelse for kvalitetsarbeid, som akkreditering/sertifisering, og kontinuerlig og strategisk forbedring
 • God forståelse for driftsutfordringer og HMS-arbeid
 • God kompetanse i bruk av IT-systemer
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig

 • Erfaring innen medisinsk laboratoriearbeid
 • Kjennskap til nasjonale og internasjonale myndighetskrav, forskrifter og lovverk som gjelder for virksomheten
 • Kjennskap til ISO-standarder, spesielt ISO 15189
 • Kunnskaper om etablerte metoder og verktøy innen kvalitetsarbeid
 • Erfaring med forbedringsprosjekter
 • Erfaring med samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Er strukturert og initiativrik
 • Har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Er nøyaktig, systematisk og løsningsorientert
 • Har evne til å engasjere og motivere andre
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • spennende faglige utfordringer
 • mulighet til å utvikle nye arbeidsmetoder og forbedring
 • tverrfaglig teamarbeid
 • gode velferdstilbud for ansatte
 • bedriftsidrettslag