Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver/spesialrådgiver kompetansestyring

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som kan og ønsker å bidra til styrking av kompetansestyring og deling i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med Akershus universitetssykehus HF etablere et regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling. For å bedre den regionale koordineringen og utviklingen av området ønsker Helse Sør-Øst RHF å opprette en ny stilling som rådgiver/spesialrådgiver for kompetansestyring. Som medarbeider i Helse Sør-Øst RHF vil du få en viktig rolle for å ivareta strategisk fokus og utvikling av digital læring. I og med at dette er en ny stilling vil du få stor mulighet til å utforme egen arbeidshverdag.

Vi søker derfor etter deg som forstår viktighet og betydningen av å ha rett kompetanse på rett plass og hvordan vi kan styrke vår evne til å utvikle og dele kompetanse på tvers av foretakene i vår region. Vi ser etter deg som har gjerne har pedagogisk bakgrunn og god forståelse for samvirke og koordinering i store komplekse organisasjoner. Du har erfaring med å utvikle, planlegge og gjennomføre opplæring, både fysisk og digitalt. Du er i stand til å jobbe med både konkrete avgrensede prosjekter og koordinering og tilrettelegging på et strategisk nivå. Du må gjerne ha god innsikt i spesialisthelsetjenesten (eller evner å raskt skaffe deg det), og du er opptatt av holde deg oppdatert innen feltet kompetanseutvikling og styring.

Vi har en ambisjon om at det regional helseforetaket skal understøtte helseforetakenes arbeid med høy faglig kompetanse og kvalitet på alle nivåer. Dette målet vil vi nå ved at det regionale helseforetaket skal ivareta og legge til rette for en kompetanseutvikling og dokumentasjon i foretaksgruppen, som skjer sømløst og effektiv gjennom de IKT-løsningene vi har systemeierskap for.

Stillingen som rådgiver/spesialrådgiver innen kompetansestyring er underlagt enhet for Utdanning og kompetanse som ledes av egen avdelingsdirektør. Enheten er en del av avdeling for Personal og kompetanseutvikling som ledes av direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst. Avdelingen består for øvrig av enhet for Arbeidsliv og Intern HR. Vi samarbeider tett i avdelingen, og med øvrige fagavdelinger i det regionale helseforetaket, samt fagavdelinger og ulike nettverk i regionen sammen med foretakene.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede/koordinere aktiviteter knyttet til fagområdet:
  • Regionale standardiserte kompetanseplaner/krav, herunder prioriteringskriterier for regionale digitale læringselementer
  • Oppfølging og utvikling av regionens kompetansestyringsverktøy
  • Etablere systematikk for kompetansestyring i regionen
  • Legge føringer for regionale kvalitetskriteringer og videreutvikling av digital læring og kursforvaltning
  • Eksterne leverandører av regionalt innkjøpte kurs
  • Bidra til videreutvikle av mål, strategier og tiltak knyttet til fagområdet, samt oppfølgning av regionalt risikobilde
  • Saksbehandling, utvikling av presentasjoner og saksunderlag til beslutningsarenaer
  • Bidra til å sikre finansiering, rammebetingelser, nødvendig rammeavtaler og synliggjøring av gevinstrealisering
 • Delta i nettverk for digital læring og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst
 • Samarbeide med regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling, sykehuspartner, og de ulike helseforetakene/private ideelle sykehusene i regionen/nasjonalt

Kvalifikasjoner:

Arbeidsoppgavene er førende for den erfaring og kunnskap vi ser etter. Det er et krav at stillingsinnehaveren har:

 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med bruk av ulike kompetanseutviklingsverktøy
  • Erfaren bruker av digitale verktøy til gjennomføring av leder-/kompetanseutviklingstiltak
 • Erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs/læringsaktiviteter
 • Erfaring som prosjektleder/medarbeider, og/eller ledet utviklingsprosesser/prosjekter
 • Erfaring med implementering av digitale verktøy i større organisasjoner
 • Høyere akademisk utdanning innen relevante fag (ønskelig med master-/hovedfag)

Personlige egenskaper:

 • Samarbeidsorientert, relasjonsbygger og god formidlingsevne
 • Strukturert, målrettet og selvstendig
 • Utviklingsorientert og kreativ
 • Engasjerende, inspirerende og utholdende
 • Trygg, nysgjerrig og selvreflektert

Vi tilbyr:

 • Å være med på å videreutvikle spesialisthelsetjenesten gjennom gode kompetanseutviklingsløp
 • En rolle du kan være med på å utvikle
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Arbeide i et tverrfaglig kompetansemiljø
 • Et arbeidsmiljø med dyktige, samarbeidsorienterte og engasjerte kollegaer
 • Jobbe tett sammen med noen av landets flinkeste fagfolk på fagområdet
 • Konkurransedyktig lønn

 

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Helse Sør-Øst øker sin satsning på digital læring og kompetanseutvikling, og skal etablere et eget regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling fra 1. januar 2023. Vi anskaffer også en ny digital løsning (Læringsportalen) for utdanning og kompetanse.

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, og kontorlokalisasjoner i Skien og Oslo. Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påregnes.