Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Rådgiver / spesialkonsulent

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være med på å implementere teknologi i kommunalområdene helsetjenester til voksne og tjenestetorg i Lillestrøm kommune.? Vi er på jakt etter en  som kjenner til kommunale helsetjenester, er ny tenkende og ser muligheten for bruk av teknologi.

Helsetjenestene står ovenfor massive utfordringer som følge av endringer i befolkningen; sterk økning i antall eldre, endringer i innbyggernes bruk av teknologi og forventninger til individuelt tilpassede tjenester. Samtidig står vi ovenfor redusert tilgang på helsepersonell. For å møte fremtidens utfordringer på en målrettet og systematisk måte, har Lillestrøm etablert et program, Teknologiløftet. Teknologiløftet skal bidra til at helse- og mestringstjenesten kan fortsette å levere forutsigbare, trygge og nødvendige helsetjenester til innbyggere, i en tid der demografiskiftet medfører betydelig vekst i behov og økende mangel på helsepersonell.  

I den forbindelse har vi behov for en spesialkonsulent som kan bistå avdelingene med å kartlegge, implementere og kjøre gevinstanalyser. Det vil også være aktuelt å lede arbeid tilknyttet kompetanseheving, etablering og implementering av nye rutiner og prosedyrer. Stillingen vil rapportere direkte til kommunalsjefen.

Vi søker deg som brenner for innovasjon i helse, evner å skape engasjement, er nytenkende og uredd for å utfordre etablerte og tradisjonelle tankesett.

 

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis master innenfor helsefag, unntaksvis kan relevant bachelor vurderes
 • Relevant utdanning innen digitalisering og teknologi
 • Praktisk erfaring fra liknende arbeid vektlegges
 • Bred praktisk erfaring fra utøvende tjeneste i kommunehelsetjenesten
 • Erfaring fra å jobbe med digitalisering og mulighetene digitalisering og teknologi åpner for
 • Erfaring fra å arbeide med tjenestedesign / prosessforbedring i forbindelse med teknologiinnføring
 • Dokumentert erfaring fra å drive veiledning og undervisning
 • Kompetanse innen fagutvikling og kompetanseheving i helsetjenester vektlegges
 • Erfaring fra og forståelse for store og komplekse organisasjoner  

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du har stort engasjement og arbeidskapasitet 
 • Du har dynamisk tankegang med evne til å se både detaljer og det store bildet 
 • Du er selvgående, innovativ og evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger 
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og kan vise til solid gjennomføringsevne av prosjekter 
 • Du har gode samarbeidsevner og relasjonell kompetanse, samt høye muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter 
 • Du har forståelse for dynamikken i en kommune som er politisk styrt
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjemmekontor inntil to dager pr uke kan avtales
 • Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.