Ledig stilling

Bergen kommune

Rådgiver skolebasert kompetanseutvikling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) har ansvar for barnehager, grunnskoler, oppveksttun og idrettsfeltet i Bergen. Etat for skole har ansvar for drift og oppfølging av 82 offentlige grunnskoler. Disse er organisert i 4 byområder og ledes av en områdeleder i hvert område.
 
Etaten har ett av landets sterkeste fagmiljøer på oppvekstfeltet og skal nå styrke fagkompetansen ytterligere gjennom å ansette en rådgiver knyttet til arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. Stillingen vil tilhøre Avdeling for kvalitetsutvikling som ledes av en områdeleder og en fagleder.
 
Rådgiveren skal støtte skolene i deres arbeid med grunnleggende ferdigheter, utviklingsprosesser knyttet til kvalitet i læringsarbeidet og inngå i ulike samarbeid med skolene.
 
Arbeidet medfører også samarbeid internt i Etat for skole, og med andre etater.
Det må påregnes arbeid med andre felles oppfølgingsoppgaver knyttet til Etat for skole.

Arbeidsoppgaver:

• Samarbeid med skoler knyttet til grunnleggende ferdigheter, tidlig innsats og kvalitetsarbeid

• Veiledning og rådgivning

• Arbeid med kommunens kvalitetsutviklingsplan og andre styringsdokumenter

• Planlegge og gjennomføre samlinger og nettverk

• Delta i prosesser og utvikling innad i avdelingen, i etaten og på tvers av etater


Kvalifikasjoner:

• Godkjent pedagogisk utdanning

• Relevant erfaring innen arbeidsområdet

• God faglig kunnskap om arbeidsområdet

Ønskelig med

• Erfaring med utadrettet rådgivning og veiledning

• Kunnskap og erfaring fra strategisk utviklings- og implementeringsarbeid

• Kunnskap om organisasjonsutvikling og endringsarbeid i skole

• Kunnskap om politiske prosesser i et parlamentarisk system


Personlige egenskaper:

• Faglig pådriver med vilje til innovasjon og utvikling

• God forståelse av rådgiverrollen

• Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne

• Selvstendig og ansvarsbevisst

• Strukturert, analytisk og med sterk gjennomføringsevne

• Tydelig og initiativrik, med evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig

• Gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner

• Engasjement for samfunnsoppdraget og rollen som rådgiver i Bergen kommune

Vi tilbyr:

• Utfordrende og meningsfulle oppgaver

• Gode muligheter for personlig og faglig utvikling

• Et engasjert kollegafellesskap

• Profesjonell og engasjert arbeidsgiver

• Lønn etter avtale

Tiltredelse så snart som mulig.