Ledig stilling

Lyngdal kommune

Rådgiver skogbruk 100% fast stilling

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

Plan og Næring er en avdeling med ansvar for strategisk arbeid i Lyngdal kommune. Avdelingen har ansvaret for overordnede strategiske planer, byggesak/ plansak, næringsutvikling, landbruksforvaltning, eiendomsforvaltning, beredskap, systematiske folkehelsearbeidet, forbyggende arbeid mm. Avdelingen har også et ekstra ansvar i forhold til at kommunen skal jobbe godt sammen på tvers av organisasjonen.

 

LEDIG STILLING SOM RÅDGIVER SKOGBRUK

Det er ledig en 100% stilling som rådgiver innen skogbruk på landbrukskontoret. Arbeidssted er Konsmo, Lyngdal kommune.

Arbeidsoppgaver:

-          Saksbehandling og veiledning etter skogbrukslova med forskrifter

-          Forvalte og kontrollere tilskuddsordninger for skogbruket

-          Viltforvaltning

-          Bidra i annen landbruksforvaltning og tilskuddsordninger

 

Krav til stillingen:

-          Krav om minimum 3-årig høyere utdanning innen fortrinnsvis skogbruk eller annen relevant utdanning fra universitet eller høgskole.

-          Førerkort klasse B

 

Ønsker til stillingen:

-      Det blir vektlagt erfaring fra skogforvaltning og kjennskap til viltforvaltning. Relevant erfaring kan kompensere for relevant utdanning.

-      Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og/eller saksbehandling innen relevante fagområder.

 

Personlige egenskaper

  • Effektiv, nøyaktig, strukturert og selvstendig
  • Løsningsorientert, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
  • Serviceinnstilt og brukerorientert
  • Evne til fleksibilitet og engasjement
  • Positivt bidrag til arbeidsmiljøet

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper.

 

Vi tilbyr:

-          Gode utviklingsmuligheter med utfordrende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver.

-          Trivelig arbeidsmiljø

-          Fleksibel arbeidstid

-          Stillingskode rådgiver 8530, lønn etter avtale.

 

 Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

 

Søknadsfrist 21.august 2022.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan kommunalsjef Kristine Valborgland kontaktes på nummer 41 10 11 44. Du kan også kontakte vår rådgiver landbruk Kristin Furuløkken, nummer 414 39 211.