Detaljer


Rådgiver (SKO 1434)

Arbeidsoppgaver:

 • Bestille, kvalitetssikre og sammenstille saks- og beslutningsdokumenter fra NSMs øvrige organisasjonsledd 
 • Bestille og kvalitetssikre forberedelser til direktørens øvrige forpliktelser
 • Koordinere forberedelse og gjennomføring av arrangementer på direktørnivå, nasjonalt og internasjonalt
 • Utarbeide underlag/plansjer mv. for foredrag og konferanser
 • Bistå i forberedelser til, gjennomføring av og etterarbeid etter møter, for eksempel ledermøter og eksterne direktørmøter med samarbeidspartnere
 • Bistå med planlegging av direktørens kalender
 • Noe rådgivning, utredninger og analyse ved behov
 • Støtte direktøren og assisterende direktør ved behov sammen med øvrige i Lederstøtte
 • Øvrige pålagte arbeidsoppgaver

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor eller master innen organisasjon og ledelse, statsvitenskap eller samfunnsfag
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra lederstøtte eller tilsvarende rolle mht til arbeidsoppgaver
 • Må ha erfaring fra sikkerhetsarbeid og god sikkerhetsforståelse
 • Evner å se muligheter og viser god helhetsforståelse
 • Interesse for teknologi- og samfunnsutviklingen i Norge og internasjonalt, og god forståelse for sikkerhetsarbeidets plass i samfunnet
 • Gode samarbeidsevner, trives med å spille på lag med andre, deler kompetanse og er en god relasjonsbygger
 • Interesse for organisasjon, ledelse og samfunnspolitikk
 • Demonstrert evne til å tenke kreativt og, identifisere forbedringer, blant annet i arbeidsprosesser
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som har stor arbeidskapasitet, høy integritet, god evne til kontaktskaping og kommunikasjon. Den vi søker er strukturert, engasjert og analytisk med evne til å arbeide selvstendig og i team. Det er viktig å kunne utvise fleksibilitet da arbeidsoppgavene raskt vil kunne endres mht. leveranse. I tillegg er det viktig å kunne levere på tid med kvalitet.

Stillingen vil inngå i NSMs lederstøtteteam, hvor det vil måtte påregnes noe reise-og foredragsvirksomhet.

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres for høyeste nasjonale og NATO nivå (SH/CTS).

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeidet med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derforsende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.