Ledig stilling

Stavanger Kommune

Rådgiver skadedyr

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Kommunen er alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.

Seksjon for Formålsbygg er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen består av driftsenhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.

Formålsbygg har det overordnede ansvar og myndighet for forvaltning, planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg. Som ansvarlig myndighet vil seksjonen håndheve forskriftskrav og stille krav til byggverk gjennom prosjekteringsanvisninger. Under dette ligger også ansvar for dokumentasjon og oppgaveorganisering for driften.

Som offentlig aktør forventes det at kommunen strekker seg lenger utover forskriftskravene for å oppnå gevinster samt måloppnåelse knyttet til klimaarbeidet. Helhetlige løsninger som er bærekraftige i levetiden er noe kommune setter høye mål for.

Er du opptatt av at Stavanger kommune skal håndtere skadedyrområdet på en bærekraftig og systematisk måte? Da er vi ute etter å ansette akkurat deg. Du vil ha ansvaret for å holde oversikt over kommunens avtaleverk knyttet til dette området og være kommunens fagressurs ut mot alle avdelinger som trenger bistand. Stavanger kommune har fra føre en god strategi for å håndtere dette utfordringsbildet, og du skal være en viktig ressurs for å ta dette arbeidet videre i nye steg. Du vil få stort handlingsrom til å utvikle ditt ansvarsområde med mål om at skadedyrhåndtering i kommunen skal være like viktig som andre fagområder. Du får tilgang på moderne kontorlandskap med tilhørende fasiliteter for effektiv saksbehandling, og byens beste utsikt mot byfjorden. Kantine- og parkeringsmuligheter.
 
Vi søker etter en dyktig og nøyaktig medarbeider til å styrke et allerede sterkt fagmiljø for å møte fremtidige behov og krav.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelor eller tilsvarende. Vi er samtidig ute etter en ressurs som har en praktisk tilnærming til oppgavene. Det er derfor ingne ulempe om du har en praktisk/teknisk bakgrunn.
 • Et "fag i bunn" er ingen ulempe for deg, gjerne relatert til byggsektoren eller annen teknisk sektor.
 • Erfaring med skadedyrhåndtering, reletart til bygg og/eller til byrom og avløpssystemer
 • Generell kunnskap om skadedyr, typer, konsekvenser, omfang, smittespredning etc.
 • Erfaring i bruk av forvaltningssystemer
 • Fordel med systemforståelse innenfor vvs og byggeteknikk
 • Strukturert og med gode planleggingsevner 
 • Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Lengre relevant arbeidserfaring relatert til kvalifikasjonskravene kan eventuelt kompensere for manglende formell utdannelse. Her vil arbeidsgiver gjøre en skjønnsmessig vurdering. Dette kan få konsekvenser for type stillingskode stillingen blir underlagt. 

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  

Personlige egenskaper:

 • Du er nær og inkluderende, tar vare på dine kolleger, samarbeidspartnere og innbyggernes behov.  
 • Du er åpen for andres kunnskap, ønsker å lære og deler av din kunnskap.  
 • Du er nyskapende og utviklingsorientert, utforsker nye muligheter og løsninger, tør å prøve og feile, evner å forandre for å forbedre . 
 • Du er profesjonell og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  
 • Du er selvstendig og strukturert, løsningsorientert og tenker helhetlig på tvers av fag. 
 • Du har god IT-kompetanse og systemforståelse.  
 • Motivert og stå på vilje.
 • Åpen og ærlig.

Vi tilbyr:

 • En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag.
 • Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt.
 • Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring,
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 853000 Rådgiver