Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver/Seniorrådgiver med juridisk kompetanse innen informasjonssikkerhet

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus HF er et spennende sykehus, som har planer for mange nye aktiviteter i tiden fremover. I avdeling Medisinsk teknologi og ehelse (MTE) har vi ansvar innenfor teknologiområdet og vi utvider nå med flere ressurser innen området informasjonssikkerhet. Vi søker etter en dyktig jurist med interesse for krysningsfeltet mellom juss, IKT og helse. Stillingen har funksjon inn mot egen avdeling, ledere i avdelingen, samt divisjonens direktør. I tillegg samarbeider vi med informasjonssikkerhetsleder, personvernombud, øvrige jurister i sykehuset og kvalitetsrådgivere i divisjonens stab. Som jurist i vårt team vil du få mulighet til å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver innenfor dette viktige og aktuelle området.

I denne stillingen vil du ha ansvar for å bistå med rådgivning og saksbehandling innenfor IKT- og helserelaterte spørsmål. Du vil også bidra til å utvikle vår praksis innenfor dette området, samt delta i utviklings- og strategiarbeid og i tverrfaglige prosjekter. Arbeidsoppgavene er preget av nybrottsarbeid relatert til digitalisering av helse- og omsorgssektoren.

Vi ser etter en person med en relevant juridisk utdannelse, gjerne med spesialisering innenfor IKT- og helserett. Du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, og du trives med å jobbe selvstendig så vel som i team. Erfaring fra tilsvarende stilling vil være en fordel, men ikke et krav.
Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i et dynamisk miljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:


 • Du vil bidra i juridisk utredningsarbeid og rådgivning i pågående programmer og prosjekter, som for eksempel digital hjemmeoppføling, medisinsk utstyr, kunstig intelligens, pasientjournal og andre klinisk systemer m.m
 • Bidra med å svare ut henvendelser av juridisk karakter
 • Ansvar for å utarbeide veiledningsmateriell og maler som sykehuset har behov for
 • Bidra til kompetanseheving i sektoren på relevante juridiske områder og problemstillinger
 • Juridisk utredningsarbeid og rådgivning til andre avdelinger og miljøer internt og eksternt
 • Bidra til fortolkning og videreutvikling av relevant regelverk
 • Bidra som juridisk rådgiver for ledere og kollegaer i avdelingen og divisjonen
 • Du skal bidra til at divisjonen og avdelingen etterlever lovpålagte krav, krav fra eier og selvpålagte krav som er relevante innen teknologiområdet
 • Rådgivning ifm krav- og tilbudsvurdering ved anskaffelser innen IKT og medisinsk teknisk område
 • Du skal bidra til rådgivning, opplæring, bevisstgjøring og  bidra til å drive holdningsskapende arbeid innen informasjonssikkerhet.
 • Du skal samhandle med fagmiljø i andre enheter internt på Ahus, IKT-driftsleverandør og andre relevante organisasjoner/parter 
 • Du skal delta i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver etter behov. 

Kvalifikasjoner:


 • Du har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Du har dokumentert kompetanse innen to eller flere av disse rettsområdene: helserett, personvern, offentlige anskaffelser, konkurranserett og/eller statsstøtte
 • Du har god teknologiforståelse og beherske Office-pakken
 • For seniorrådgiver kreves fem års relevant arbeidserfaring fra de nevnte rettsområdene. Erfaring fra krysningsfeltet mellom juss og IKT vil bli tillagt stor vekt.     
 • Du har kunnskap om eller erfaring med personvernregelverket, herunder EUs personvernforordning og helselovgivningens bestemmelser om personvern
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Det er en fordel om du har erfaring fra helsesektoren 

Personlige egenskaper:

Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er pasient/brukerorientert
Du er fleksibel, strukturert, og utnytter dine sosiale ferdigheter til å bygge gode relasjoner og nettverk
Du er proaktiv og løsningsorientert
Du er positiv og initiativrik 
Du trives med å jobbe selvstendig, men også i team
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr:

 Engasjerte kolleger og samarbeidspartnere
 Ett spennende og viktig området med store muligheter for personlig utvikling
 Ett godt tverrfaglig miljø
 Gode velferdsordninger for ansatte
 Eget Bedriftsidrettslag med treningsrom og variert tilbud