Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver/seniorrådgiver i samfunnssikkerhet/beredskap

Offentlig forvaltning

Trøndelag fylkeskommune er en del av det nasjonale samfunnsikkerhetsforsvaret. Samfunnssikkerhet er sivil organisering og forvaltning av sikkerheten i samfunnet. Vi har ansvar for mange viktige samfunnsfunksjoner og har tjenesteområder som eiendomsforvaltning og-utvikling, skole, tannhelse, miljø, veg og samferdsel.  Fylkeskommunen har i samfunnsikkerhetsarbeidet tett samarbeid med statsforvaltningen, andre fylkeskommuner, forsvaret, kommunene og ulike nødetater. Fylkeskommunene er underlagt sikkerhetsloven innenfor sine tjenesteområder.

Rådgiver for samfunnssikkerhet/beredskap vil ha en overordnet rolle med ansvar i beredskapsarbeidet.

Stillingen er i dag plassert i seksjon organisasjon, men organisatorisk plassering kan endres.

Rådgiver må kunne sikkerhetsgraderes til konfidensielt nivå.

Arbeidssted er Trondheim eller Steinkjer.

Kvalifikasjoner:

 • Master innenfor fagområdet samfunnssikkerhet eller tilsvarende relevant fagområde. 
 • Eller minimum 4 års (240 studiepoeng) formalkompetanse innenfor relevante fag 
 • Erfaring fra samfunnssikkerhets-/beredskapsarbeid
 • Fordel å ha kunnskap og erfaring fra offentlig sektor med saksbehandling og/eller ledelse

Personlige egenskaper:

 • Har evne til å se helhet og jobbe langsiktig
 • Har gjennomslagskraft og evne til å ta initiativ
 • Er selvstendig og har god samarbeidsevne
 • Er god til å kommunisere, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb innenfor et stadig viktigere fagområde for samfunnet
 • Mulighet til å bygge nettverk med andre offentlige og private virksomheter
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning og mulighet for delvis hjemmekontor etter reglement
 • Offentlig pensjonsordning, KLP