Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Rådgiver/Seniorrådgiver

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en enhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT, og bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Dette gjør vi gjennom deteksjon og håndtering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, rådgivingstjenester, samt formidling av cyberrisikobildet og felles situasjonsforståelse. NCSC er en viktig møteplass mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet.

Stillingen ligger i seksjon for veiledning, rådgivning og tiltaksutvikling i NCSC. Seksjonens primæroppgaver er å utvikle beskyttelsestiltak og drive rådgiving til næringslivet, offentlig forvaltning og politisk nivå.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Generell cyber-sikkerhet
 • Skyteknologi og 5G
 • IoT-teknologi
 • Kvalitetssystemer
 • Formidling og kommunikasjon

 

Her er noen kvalifikasjoner vi ønsker at du har:

 • Relevant høyere utdanning, minimum 5 år (mastergrad eller tilsvarende)
 • God forståelse av prosjektmetodikk og digitaliseringsprosjekter
 • God teknisk forståelse og erfaring med IKT
 • Erfaring fra en eller flere av følgende områder:
  • Utarbeidelse av planverk innen IKT eller sikkerhet
  • Virksomheter med komplekse porteføljer – offentlige eller private
  • Pen-testing
  • Teknisk orientert utredningsarbeid
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du bør like å jobbe i team, men også ha god evne til å jobbe selvstendig
 • Du bør være løsningsorientert og glad i å ta initiativ

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

 

Vi kan tilby:

 • En svært spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora innen fagfeltet
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • NSM vil fram mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu

 

Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364) og avlønnes i spennet 630 000 – 830 000 kr. avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte kandidater.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til HEMMELIG.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.